Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Tin sản phẩm

Microsoft yêu cầu xác thực đa yếu tố (MFA) cho người dùng Azure từ tháng 07.2024

Bắt đầu từ tháng 7.2024, Microsoft sẽ yêu cầu tất cả người...