Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Minitab

Thông báo bản quyền Minitab 2020 tăng giá 28% so với phiên bản 19

Phần mềm phân tích thống kê dữ liệu Minitab 19 chính thức...

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

Hãy để PACISOFT tư vấn cho bạn

   Hotline
Tư vấn  trực tiếp

  Tư vấn qua
  Tin nhắn

  Gửi email hoặc
  Form Online