Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Rendering/Movie/3D

Cập nhật tính năng mới nhất trong V-Ray 6 Update 2. Ứng dụng cho 3Dsmax và Sketchup

V-Ray 6 Update 2 - một bước tiến mới mạnh mẽ trong lĩnh...