Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Tất cả giải pháp PDF và ký điện tử cho bạn

Bản quyền lâu dài (one-time purchase) hoặc đăng ký hàng năm (subscription) với lựa chọn single user (đơn lẻ) hoặc nhiều người dùng (teams)

Email sales@pacisoft.com hoặc liên hệ chuyên viên tư vấn

Khám phá các gói và sản phẩm PDF & eSign của chúng tôi

Tương tích với Windows và Mac

Các gói PDF

Tạo, chuyển đổi, chỉnh sửa và hợp nhất các tệp PDF với các tính năng bổ sung như OCR.

GIÁ TỪ

US $180/ user

Chưa bao gồm thuế, phí xử lý khi nhập về VN

Liên hệ PACISOFT để nhận báo giá ➜

Các gói eSign

Phần mềm chữ ký điện tử cho người dùng đơn lẻ và doanh nghiệp nhiều tài khoản.

GIÁ TỪ (tính giá theo năm)

US $10/ user/ tháng

Chưa bao gồm thuế, phí xử lý khi nhập về VN.

Liên hệ PACISOFT để nhận báo giá ➜

Các gói Platforms

Kết hợp và tận dụng tốt nhất cả giải pháp PDF & eSign trong một bộ phần mềm dễ sử dụng.

GIÁ TỪ (tối thiểu 20 user)

US $10/ user/ tháng

Chưa bao gồm thuế, phí xử lý khi nhập về VN.

Liên hệ PACISOFT để nhận báo giá ➜

So sánh các tính năng trong các gói

Nitro PDF
Essentials

Nitro PDF
Pro

Nitro Sign
Essentials

Nitro Sign
Advanced

Nitro Sign
Premium

PDF & eSign
Platform

Lâu dài
mua một lần

Dành cho MAC

Lâu dài
mua một lần

ALL USERS

Thuê bao
tối thiểu 1 năm

ALL USERS

Thuê bao
tối thiểu 1 năm

ALL USERS

Thuê bao
tối thiểu 1 năm

ALL USERS

Thuê bao
tối thiểu 1 năm

ALL USERS

Xem tất cả các tính năng ➜

Xem Store sản phẩm ➜

Trusted by 67% of the Fortune 500