Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Phản hồi của Kaspersky Lab đối với Luật Bảo vệ Quốc gia cho năm tài chính 2018

Dec 15, 2017 | Bảo mật, Kaspersky, Tin sản phẩm

Woburn, MA – ngày 12 tháng 12 năm 2017 – “Kaspersky Lab tiếp tục có những mối quan ngại nghiêm trọng về Mục 1634 của Đạo luật Bảo vệ Quốc gia cho năm tài chính 2018”.

Tất cả các phần mềm, bao gồm các sản phẩm khác nhau được triển khai rộng rãi trong các mạng lưới chính phủ so với phần mềm Kaspersky Lab. Các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã có những chính sách nhằm tìm kiếm nguồn thông tin liên bang để xác định những cải tiến, nếu có.

Quốc hội có thể làm cho các cơ quan quản lý hành chính và luật định hiện có liên quan đến việc bảo vệ các mạng lưới chính phủ.

Đại hội đã chỉ ra Kaspersky Lab dựa trên vị trí của trụ sở chính, dẫn đến những thiệt hại đáng kể và không thể khắc phục được đối với công ty, nhân viên tại Mỹ và các đối tác kinh doanh tại Hoa Kỳ. bảo vệ lợi ích của mình Trong thời gian chờ đợi, Kaspersky Lab tiếp tục ưu tiên bảo vệ khách hàng của mình từ các mối đe doạ trực tuyến, bất kể nguồn gốc hoặc mục đích của họ, và cộng tác trên toàn cầu với cộng đồng bảo mật CNTT để chống lại tội phạm mạng.

Download phần mềm Kaspersky tại đây.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm vui lòng truy cập:

Các bài viết liên quan

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%