Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Adobe ra mắt tính năng Package mới trong Admin Console

Nov 16, 2017 | Adobe, Graphic Design, Tin sản phẩm

Mới đây, Adobe thông váo vừa cho ra mắt tính năng Package mới trong Admin Console. Khả năng mở rộng là một thành phần thiết yếu của nhiều luồng công việc trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần có nhiều tiện ích và plugin để người dùng cuối của họ có thể thoải mái sáng tạo. Trước đây, việc đóng gói các ứng dụng và cài đặt các phần mở rộng phải trải qua hai bước. Đầu tiên, gói các sản phẩm bạn cần lại và sau đó cài đặt/triển khai từng phần mở rộng một bằng cách sử dụng công cụ dòng lệnh lỗi thời. Vì vậy, các Admin bộ phận IT đã yêu cầu Adobe đơn giản hóa việc này, và dưới đây là những gì Adobe đã làm được.

“Live in production” là tùy chọn để tạo một gói từ bảng điều khiển và bao gồm các tiện ích mở rộng. Khi tùy chọn này được chọn, Adobe sẽ

  • Tải về và bao gồm phiên bản mới nhất của công cụ quản lý tiện ích mở rộng bằng dòng lệnh.
  • Tạo một thư mục mới trong gói và bạn có thể thêm tất cả các phần mở rộng
  • Vào thời điểm triển khai, cài đặt tất cả các ứng dụng được bao gồm và các phần mở rộng chỉ trong một bước

Điều này sẽ tiết kiệm được thời gian quý giá của quản trị viên IT bằng cách giảm các bước tham gia vào quá trình triển khai.

Đây là bước đầu tiên của Adobe trong mục tiêu cải thiện khả năng quản trị trong việc triển khai tiện ích/mở rộng.

Để biết thêm thông tin về chức năng này, vui lòng xem trợ giúp

Ra mắt tính năng Package mới trong Admin Console

Phần thứ hai của bản phát hành này là nâng cấp quy trình làm việc cập nhật trong phần “Gói” của admin console. Trước đây khi bạn tạo một gói và bản cập nhật có sẵn cho gói, Adobe đã thông báo cho bạn về những bản cập nhật đã có sẵn nhưng bạn cần tạo một gói mới và tìm các bản cập nhật áp dụng.

Chúng tôi đã đơn giản hóa quy trình làm việc này nên khi bạn nhấn vào gói cần cập nhật thì sẽ cung cấp cho bạn hai tùy chọn, tạo một gói chỉ với các bản cập nhật hoặc tạo một gói với các bản cập nhật và không cập nhật sản phẩm. Hy vọng điều này sẽ tiết kiệm được thời gian của quản trị viên.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Các bài viết liên quan

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%