Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com
Sản phẩm và giải pháp Veeam
 công ty công nghệ tư nhân có trụ sở chính tại Thụy Sỹ được thành lập năm 2006. Tên gọi ” Veeam” được bắt nguồn theo âm ” VM ” có nghĩa là ảo hóa – Virtual Machine. Veeam tập trung phát triển mảng backup, disaster recovery và quản lý trong môi trường ảo hóa dành cho VMware và Hyper-V.

 

Tại sao chọn Veeam?

Veeam luôn sẵn sàng cho nền tảng Cloud, cùng với thế mạnh chuyên về mảng quản lý ảo hóa, cung cấp tính sẵn sàng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp với mọi quy mô trong các môi trường ảo, vật lý và đám mây. Hơn 242.000 doanh nghiệp SMB và Enterprise đang sử dụng các sản phẩm từ Veeam để sao lưu, phục hồi dữ liệu và duy trì tính liên tục cho hệ thống CNTT.

 

Sản phẩm & giải pháp cho doanh nghiệp

Veeam cung cấp các sản phẩm duy trì tính sẵn sàng cho Enterprise, sao lưu và phục hồi cho các môi trường vật lý, ảo hóa và Cloud.

Availability for the Always-On Enterprise

▶ Veeam Availability Platform

 

Disaster Recovery Orchestration

▶ Veeam Availability Orchestrator

 

Virtual Workloads (VMware and Hyper-V)

▶ Veeam Availability Suite 9.5

▶ Veeam Backup & Replication 9.5

 

Small Business under 250 employees

▶ Veeam Backup Essentials 9.5

 

Cloud and Physical Workloads

▶ Veeam Agent for Microsoft Windows

▶ Veeam Agent for Linux

▶ Veeam Availability for AWS

▶ Veeam Backup for Microsoft Office 365

Monitoring and Management

▶ Veeam ONE 9.5

▶ Veeam Management Pack for System Center

 

Thế hệ tiếp theo cho tính luôn sẵn sàng của doanh nghiệp

 • Veeam Availability Platform for the Hybrid Cloud: cung cấp cho thế hệ tiếp theo của tính sẵn sàng,Always-On Enterprise ™ cung cấp cho doanh nghiệp các phương tiện để đảm bảo khả năng duy trì khối lượng công việc trên các môi trường ảo, vật lý và Cloud thông qua các khả năng sau:
 • Enterprise Continuity: bao gồm Recovery Service Level Objectives (SLOs) với khả năng phục hội mức dịch vụ ít hơn 15 phút đối với TẤT CẢ các ứng dụng và dữ liệu và automated Disaster Recovery (DR) orchestration cho phục hồi sau thảm họa.
 • Cloud Data Management: Cung cấp tính sẵn sàng trên nền tảng Cloud một cách linh hoạt và tiện lợi nhất.
 • Compliance and Visibility: Theo dõi, báo cáo, kiểm tra và lập hồ sơ để đảm bảo các yêu cầu kinh doanh và quy định được đáp ứng.

 

Xem DataSheet

 

 

Availability for the Always-On Enterprise™

Veeam® Availability Suite ™ cung cấp sự khác biệt – Tính sẵn sàng Always-On Enterprise ™ – thúc đẩy đầu tư CNTT trong ảo hóa máy chủ, lưu trữ hiện đại và Cloud để giúp các tổ chức đáp ứng các mục tiêu ở mức dịch vụ hiện nay, cho phép phục hồi bất kỳ dịch vụ CNTT và các ứng dụng liên quan, dữ liệu chỉ trong vài giây và vài phút.

 

DataSheet

 

Tính năng

Veeam High-Speed RecoveryHigh-Speed Recovery
Rapid recovery of what you want, the way you want it

Veeam Backup & Replication™ delivers lightning-fast, reliable restores at your fingertips for entire VMs, individual files and application items, giving you low recovery time objectives (RTOs) of <15 minutes.

 

 • Restore entire VMs in minutes with Instant VM Recovery™
 • Recover individual files effortlessly with Instant File-level Recovery
 • Quickly and easily restore Microsoft Exchange items with Veeam Explorer™ for Microsoft ExchangeENHANCED
 • Recover Active Directory objects, entire containers, OUs and user accounts with Veeam Explorer for Microsoft Active
 • DirectoryENHANCED
 • Restore entire SharePoint sites; return deleted items back into production with Veeam Explorer for Microsoft
 • SharePointENHANCED
 • Fast transaction-level recovery and point-in-time restore of Oracle databases with Veeam Explorer for OracleENHANCED and
 • SQL Server databases with Veeam Explorer for Microsoft SQL ServerENHANCED
 • Leverage HPE, NetApp, Dell EMC and NimbleNEW snapshots for recovery of single files or entire VMs from storage snapshots with Veeam Explorer for Storage SnapshotsENHANCED
 • Cloud restore for any Veeam backup with Direct Restore to Microsoft AzureNEW

 

DVeeam Data Loss Avoidanceata Loss Avoidance

Low RPOs and streamlined disaster recovery

 

 • Veeam Backup & Replication provides streamlined disaster recovery and simple, secure off-site backups, giving you the ability to
 • achieve recovery point objectives (RPO) of <15 minutes.
 • Create backups from any storage, plus ultra-fast backups from Hewlett Packard Enterprise (HPE), NetApp, Dell EMC,
 • NimbleNEW and CiscoNEW storage snapshots
 • 2-in-1: backup and replication™: In addition to backups, maintain image-based replicas either on site for high-Availability or off site for disaster recovery, and simplify replica failover and failback with little to no business disruption
 • Leverage fully-integrated cloud-based disaster recovery and fast and secure cloud backup with Veeam Cloud Connect
  Simplify the management of your backup storage with Scale-out Backup Repository™
 • Get backups and replicas off site up to 50x faster with built-in WAN acceleration
 • Meet compliance requirements and archiving policies with native tape support
 • Back up directly from file-based (NFS) primary storage using Veeam’s proprietary NFS client with Direct NFS Access
 • Shorten backup windows and reduce backup storage load and disk space consumption with Advanced ReFS IntegrationNEW

 

Veeam Verified RecoverabilityVerified Recoverability

Guaranteed recovery of every file, application, or virtual server, any time

 • Veeam Backup & Replication automatically tests every vSphere and Hyper-V backup and replica, every time. Have confidence
 • that your files, applications and virtual servers can be restored when needed.
 • Verify the recoverability of every backup with SureBackup®.
 • Test every restore point in every VM replica automatically with SureReplica.

 

Veeam Leveraged DataLeveraged Data

Using backup data to create an exact copy of your production environment

 

 • Veeam Backup & Replication mitigates the risks associated with application deployment by putting your backups and replicas to work in a production-like environment prior to any production rollout.
 • Create a Virtual Lab without provisioning additional resources to run your applications from Veeam backups and replicas.
 • Test or troubleshoot an application in one or more VMs from an On-Demand Sandbox™ without affecting production workloads.
 • Create complete, isolated copies of production from storage snapshots with On-Demand Sandbox for Storage SnapshotsENHANCED

 

Veeam Complete VisibilityComplete Visibility

Proactive monitoring and alerting of issues before operational impact

 

 • With Veeam Backup & Replication and Veeam ONE™, you can take control over your entire backup and virtual environment. By utilizing all of the features and capabilities of Veeam’s backup and virtualization technology, you can discover and be alerted to issues before they affect your Always-On Business™. Ensure protection, performance and Availability with Veeam ONE through:
  24×7 real-time monitoring and alerting: Notifies you of backup and performance issues
 • Resource optimization and configuration tracking: Evaluate infrastructure performance and ensure existing configuration meets all known best practices
 • Capacity planning and forecasting: Forecast resource usage and utilization trends with “what if” modeling and resource overcommit tracking for your backup and virtual infrastructures
 • And MORE included in the NEW Veeam ONE 9.5!
 • Gain visibility into the Veeam backup infrastructure from inside Microsoft System Center, Kaseya VSA and LabTech.
 • Get enterprise-level usability with a standalone console and Remote Office / Branch Office (ROBO) enhancements
 • Scale your business with a distributed architecture and centralized management console.
 • Leverage deep VMware integrations with vCloud Director supportENHANCED for self-service tenants and a vSphere Web Client Plug-in.
#1 VM Backup for VMware and Hyper-V

Veeam® Backup & Replication™ mạnh mẽ, dễ sử dụng với giá cả cạnh tranh cho giải pháp backup và Availability. Veeam Backup & Replication 9.5 nhanh chóng, linh hoạt và đáng tin cậy cho giải pháp khôi phục các ứng dụng và dữ liệu trên môi trường ảo hóa, mang VM (virtual machine – máy ảo) khả năng backup và Replication (sao lưu và lưu trữ) với nhau trong 1 giải pháp phần mềm duy nhất. Veeam Backup & Replication nhận được các giải thưởng từ VMware vSphere và Microsoft Hyper-V.

Datasheet

 

Tính năng

Backup
Shorten your backup windows

 

 • Veeam Backup & Replication provides fast and reliable image-based backup for vSphere and Hyper-V virtual environments — all without the use of agents — giving you the ability to achieve shorter backup windows and reduce backup and storage costs.
 • Create application-consistent image-level VM backups with advanced application-aware processing
 • Lower RPOs and generate ultra-fast backups from HPE, NetApp, Dell EMC, NimbleNEW and CiscoNEW storage snapshots
 • Get data off site up to 50x faster with built-in WAN acceleration
  Improve ROBO backup and recovery with ROBO enhancements for the Enterprise
 • Simplify management of your backup storage with unlimited Scale-out Backup Repository™
 • Enable fast and secure cloud backup with Veeam Cloud Connect as well as end-to-end encryption securing data during backup, in flight and at rest
 • Automatically verify the recoverability of your data with SureBackup®
 • Back up directly from file-based (NFS) primary storage using Veeam’s Direct NFS Access
 • Decrease backup storage requirements and network traffic with built-in deduplication and compression

 

Recovery
Restore entire VMs, individual files and everything in between

 

 • Veeam Backup & Replication delivers lightning-fast, reliable restore for individual files, entire VMs and application items — ensuring you have confidence in virtually every recovery scenario — giving you the ability to attain low recovery time objectives of < 15 minutes.
 • Restore entire VMs in minutes with Instant VM Recovery™. Run any virtualized application on vSphere or Hyper-V directly from the latest backup, instead of making users wait while you provision storage, extract the backup and copy it to production. After restoration, you can use VMware Storage vMotion, Hyper-V Live Migration or Veeam’s proprietary Quick Migration to move VMs back to production storage.
  In addition, you can:
 • Recover individual files effortlessly with Instant File-level Recovery
 • Quickly and easily restore Microsoft Exchange items with Veeam Explorer for Microsoft ExchangeENHANCED
 • Recover Active Directory objects, entire containers, OUs and user accounts with Veeam Explorer for Microsoft Active DirectoryENHANCED
 • Restore entire SharePoint sites and site collections; return deleted items back into production with Veeam Explorer for Microsoft SharePointENHANCED
 • Fast transaction-level recovery and point-in-time restore of Oracle databases with Veeam Explorer for OracleENHANCED and SQL Server databases with Veeam Explorer for Microsoft SQL ServerENHANCED
 • Leverage HPE, NetApp, Dell EMC and NimbleNEW snapshots for recovery of single files or entire VMs from storage snapshots with Veeam Explorer for Storage SnapshotsENHANCED
 • Maintain business continuity and Availability through “On-Demand disaster recovery” (DR) in the cloud with Veeam Disaster Recovery in Microsoft AzureNEW

 

Replication
Streamline data availability and disaster recovery

 • Deliver advanced, imaged-based VM replication and streamlined disaster recovery — ensuring availability of your mission-critical applications. Veeam gives you the ability to achieve RTOs of < 15 minutes for ALL applications.
 • Image-based VM replication for either onsite for High Availability or off-site for disaster recovery
 • Extend to the cloud with fully integrated, fast and secure cloud-based DR (DRaaS) via Veeam Cloud Connect
 • Leverage built-in WAN acceleration to get replicas off site up to 50x faster
 • Automatically verify the recoverability of your replica with SureReplica®
 • Simplify replica failover and failback with little to no business interruption
 • Remove the impact on your production environment by using backups as a source for replication

Availability for public cloud and physical workloads

Do nhiều yếu tố, bao gồm cấu hình phần cứng phức tạp và các yêu cầu tuân thủ quy định, một số máy chủ vật lý và máy trạm không thể được ảo hóa. Và các sự cố hàng ngày như trong kết nối, lỗi phần cứng, lỗi tập tin thậm chí ransomware hoặc trộm cắp.
Agent for Microsoft Windows 2.0 giải quyết những vấn đề này và rút ngắn khoảng cách một số doanh nghiệp phải đối mặt với các môi trường lớn, không đồng nhất và duy trì khả năng làm việc, tính khả dụng trên Cloud.

Datasheet

Agent for Microsoft Windows được xây dựng trên Veeam Endpoint Backup ™  cực kỳ thành công và bao gồm hai phiên bản hoàn toàn mới dành cho Workstation và Server với các tính năng bổ sung được thiết kế để đảm bảo tính sẵn sàng trên windows của bạn bằng cách cung cấp sao lưu và phục hồi cho vật lý và Cloud, cũng như các thiết bị đầu cuối.
Với Veeam Agent cho Microsoft Windows, bạn sẽ có được:

 • Enterprise-level backup and recovery: Nhận bảo vệ hoàn toàn cho cả máy trạm và máy chủ vật lý của Windows và Cloud.
 • Physical backups off site: Sao lưu khối lượng công việc dựa trên Windows từ trang web tới nhà cung cấp dịch vụ Cloud thông qua Veeam Cloud Connect.
 • Protection of roaming endpoints: Đáp ứng các yêu cầu chính sách RPO cho laptop và máy tính bảng bên ngoài mạng công ty.

Never lose access to your email

Cho dù bạn đã di chuyển hoàn toàn sang Office 365 hay triển khai Exchange. Bạn cần phải kiểm soát dữ liệu của mình cũng như sao lưu và phục hồi Office 365 trong trường hợp sự cố xảy ra.

Veeam® Backup for Microsoft Office 365 giảm thiểu nguy cơ mất quyền truy cập vào dữ liệu email Exchange Online của bạn và đảm bảo tính khả dụng.

 

Tính năng

With Office 365, it’s your data

Microsoft Office 365 cho phép Always-On Enterprise ™ hoạt động ở mọi nơi, bất cứ lúc nào, mà không cần phải duy trì cơ sở hạ tầng email riêng. Mặc dù Microsoft chịu trách nhiệm quản lý nhưng vấn đề sao lưu luôn thật sự cần thiết trong trường hợp sự cố xảy ra.
Backup for Microsoft Office 365 cung cấp các tính năng:

 • Trao quyền cho nhân viên CNTT của bạn kiểm soát dữ liệu Office 365 của tổ chức.
 • Giảm thời gian và nỗ lực cần thiết để tìm và khôi phục dữ liệu email.
 • Bảo vệ chống lại các kịch bản mất dữ liệu không được Microsoft bảo vệ.
 • Tạo thuận lợi cho việc di chuyển dữ liệu email giữa Office 365 và Exchange tại chỗ.

 

Backup Office 365 email


Với Backup for Microsoft Office 365, bạn có thể lấy các mục thư Exchange Online của Office 365 (email, lịch và địa chỉ liên lạc) từ một cơ sở dữ liệu trên cloud của Office 365 và sao lưu dữ liệu này vào cùng một định dạng mà Microsoft Exchange sử dụng (ESE), còn được gọi là cơ sở dữ liệu Jet Blue.

 

Restore Office 365 email, calendars, and contacts


Với Veeam Explorer ™ cho Microsoft Exchange bạn có thể tìm kiếm và khôi phục nhanh các mục thư riêng lẻ nằm trong nội dung Office 365 lưu trữ hoặc hoặc sao lưu Exchange tại chỗ. Các mục hộp thư có thể được khôi phục trực tiếp đến hộp thư Office 365 hay hộp thư Exchange và được lưu dưới dạng tệp tin hay được gửi qua email dưới dạng tệp đính kèm hoặc xuất dưới dạng PST.

 

eDiscovery of Office 365 email archives

Nếu không có bản sao cục bộ dữ liệu của bạn, việc lấy email vì lý do pháp lý hoặc tuân thủ các chính sách có thể tốn kém và tốn nhiều thời gian, cuối cùng có thể gây gián đoạn lớn cho hoạt động kinh doanh của bạn.
Với Backup for Microsoft Office 365 bạn có thể tận dụng các tính năng tìm kiếm tiên tiến và khôi phục linh hoạt với các tùy chọn khôi phục và xuất file linh hoạt của Veeam Explorer cho Microsoft Exchange hay office 365.

 

Unified Exchange and Office 365 Backup

Nhiều người dùng email vẫn chưa chuyển sang Office 365 và việc di chuyển như vậy có thể mất nhiều năm trong các tổ chức lớn. Do đó, bạn cần một giải pháp có thể bao gồm cả Office 365 và Exchange.Tích hợp với Veeam Backup & Replication ™, Veeam Backup For Microsoft Office 365 cũng cho phép người dùng triển khai email trên cloud Hybrid để dễ dàng di chuyển dữ liệu giữa Office 365 và Exchange cũng như sao lưu và quản lý người dùng trên cả hai nền tảng.
Ngoài ra, Veeam Backup & Replication hỗ trợ xử lý nhận dạng ứng dụng của Veeam Backup cho các máy chủ Microsoft Office 365, cho phép tạo ra các bản sao lưu thống nhất của văn phòng Office 365 và tinh giản eDiscovery và khôi phục cấp mục hộp thư từ các sao lưu.

Backup Essentials for VMware vSphere and Microsoft Hyper-V

Veeam® Backup Essentials ™ là giải pháp sao lưu mạnh mẽ, dễ sử dụng và giá cả phải chăng cho các doanh nghiệp nhỏ (SMB). Được thiết kế dành cho các SMB có dưới 250 nhân viên và môi trường ảo với tối đa 6 ổ cắm CPU, Veeam Backup Essentials cung cấp chức năng tương tự như Veeam Availability Suite ™ với mức tiết kiệm lên tới 60% hoặc hơn!

Datasheet

 

Giải pháp sao lưu đoạt giải thưởng dành cho SMB

Tự quản lý công việc IT không phải là một công việc dễ dàng. Bạn cần một giải pháp sao lưu kinh hoạt, không phức tạp và tiết kiệm thời gian quý giá để bạn có thể tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của mình. Dừng lãng phí thời gian quản lý các giải pháp sao lưu phức tạp, kém hiệu quả và chuyển sang Veeam – một giải pháp hợp lý và không phải lo lắng về chi phí mà bạn có thể tin tưởng sẽ mang lại tính sẵn sàng, tự động hóa và sự đơn giản bạn cần để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn luôn Always-On ™.

Veeam Backup Essentials là gói phần mềm nhỏ gọn, cung cấp cùng chức năng như Veeam Availability Suite ™ với mức giá chỉ bằng 1 nữa ! Đặc biệt phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ với môi trường ảo của 2, 4 hoặc 6 ổ cắm CPU, thường được sử dụng trong các công ty có dưới 250 nhân viên.

 

Giải pháp giá cả cạnh tranh nhưng vẫn đầy đủ tính năng cho SMB

Veeam Backup Essentials, bao gồm Veeam Backup & Replication và Veeam ONE, cung cấp cùng chức năng cấp độ doanh nghiệp và khả năng mở rộng như Veeam Availability Suite. Cung cấp mọi thứ bạn cần để hiện đại hóa trung tâm dữ liệu ảo của bạn. Veeam Backup & Replication 9.5 bao gồm các thành phần sao lưu VMware vSphere và Microsoft Hyper-V cần thiết cho SMB bao gồm các tính năng:

 • 2-in-1: backup and replication™ — Improve off-site backup and recovery with WAN-accelerated replication, replication from backup and 1-click site failover, with support for planned failover.
 • Instant VM Recovery® — Recover a failed VM in less than 2 minutes.
 • Veeam Cloud Connect — Easily extend your data center off site with fast, secure cloud backup and replication.
  SureBackup® — Test every backup, every time, before launch and ensure full recovery.
 • FULL integration with Microsoft 2016 data center technologies including Windows Server 2016, Hyper-V 2016 and the 2016 versions of Microsoft enterprise applicationsNEW.
 • Veeam Explorer™ for Microsoft Active DirectoryENHANCED — Instantly recover individual Active Directory objects and entire containers, as well as user accounts and passwords. Also supports expiring links between objects.
 • Veeam Explorer for Microsoft SQL ServerENHANCED — Get fast transaction-level recovery of SQL databases and restore SQL databases precisely to a desired point in time.
 • Veeam Explorer for Microsoft ExchangeENHANCED — Get instant visibility and granular recovery of individual Exchange items, including hard-deleted items you thought were lost forever.

 

Tự động giám sát và báo cáo dành riêng cho SMB

Veeam ONE, một phần thiết yếu của Veeam Backup Essentials, cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ các cơ sở hạ tầng ảo và sao lưu của bạn thông qua các công cụ theo dõi và báo cáo. Theo dõi và cảnh báo tự động 24×7 của Veeam ONE thông báo cho bạn về các vấn đề về sao lưu và hiệu suất trước khi có tác động. Veeam ONE cũng bao gồm 30 + các báo cáo dự phòng được tạo sẵn để giúp bạn duy trì khả năng hiển thị sao lưu.

 

Dễ dàng nâng cấp veeam Backup Free sang Essentials

Bạn đang sử dụng Veeam Backup ™ Free? Đã đến lúc nâng cấp và trải nghiệm sự khác biệt. Veeam Backup Essentials cung cấp các chức năng mạnh mẽ cấp độ doanh nghiệp được thiết kế để phát triển với doanh nghiệp của bạn và cung cấp các tính năng, chức năng mạnh mẽ mà bạn cần để dễ dàng quản lý các quy trình phức tạp trong việc sao lưu ngày càng tăng. Nâng cấp lên Veeam Backup Essentials cung cấp cho bạn quyền truy cập ngay vào các tính năng đầy đủ, bao gồm: Veeam Explorers to provide High-Speed Recovery, complete End-to-end Encryption, Backup Copy jobs.v.v…

Complete visibility for your backup and virtual environments

 

Duy trì tính sẵn sàng nhất quán

Làm thế nào bạn có thể đảm bảo RTPO ™ <15 phút nếu bạn không biết rằng bộ nhớ của bạn sẽ hết dung lượng trong hai ngày, hoặc năm máy ảo không thể được sao lưu do vấn đề cấu hình?
Khả năng hiển thị hoàn toàn vào cơ sở hạ tầng ảo và sao lưu là điều cần thiết để cung cấp Khả năng sẵn sàng cho tất cả các ứng dụng và dữ liệu. Veeam ONE cung cấp khả năng giám sát và báo cáo sâu, thông minh cho các môi trường vSphere, Hyper-V. Các tính năng chính :

 • 24/7 real-time monitoring and alerting: Notifies you with alarms of backup and VM performance issues to avoid downtime and meet SLAs.
 • Resource management and configuration tracking: Veeam helps you evaluate the performance of your infrastructure and ensures your existing configuration meets all known virtualization platform and backup best practices.
 • Capacity planning and forecasting: Forecast resource usage and utilization trends with “what if” modeling and resource overcommit tracking for your backup and virtual infrastructures.
 • Chargeback and billing: Gain complete visibility into IT costs of compute, storage and backup repository resources.

 

Bảng báo cáo rõ ràng, chi tiết và dễ dàng cho việc lập kế hoạch

Veeam ONE có khả năng mở rộng hơn bao giờ hết, với công nghệ dựa trên phân tích tiên tiến, dựa trên thực tiễn nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Bảng điều khiển cung cấp đánh giá tình trạng của cơ sở hạ tầng ảo và sao lưu của bạn trong một giải pháp bao gồm tất cả các tính năng được thiết kế để hiển thị đầy đủ những thông tin bạn cần chỉ trong vài cú click chuột, bao gồm quyền truy cập vào các chi tiết chi tiết khi cần thiết. Không giới hạn số lượng máy chủ Veeam Backup & Replication ™, Server, vCenter, SCVMM và Hyper-V Failover Clusters đều có thể được theo dõi và báo cáo, thậm chí các doanh nghiệp lớn nhất cũng có thể dễ dàng trải nghiệm những lợi ích của Veeam ONE Toàn bộ môi trường của họ.

 • 24/7 real-time monitoring, alerting and management
 • 200+ pre-set alarms
 • 100+ predefined reports
 • Infrastructure Assessment tools for backup
 • Veeam Backup & Replication 9.5 reports
 • Chargeback and billing capabilities for virtual and backup infrastructuresNEW
 • Advanced deployment scenarios for enterprisesNEW
 • Veeam Cloud Connect monitoring and reporting capabilities
 • Health and performance dashboards
 • Performance and configuration assessment for VMware vSphere and Microsoft Hyper-V
 • Advanced capacity planning with “what if” analysis and resource reservations
 • Configuration tracking for both virtual and backup infrastructures
 • Fully-customizable reporting and documentation

 

Hỗ trợ các môi trường làm việc

VMware infrastructure platforms:

 • VMware vSphere 4.1, 5.x and 6.x; and free ESXi;
 • vCloud Director 5.1, 5.5, 8.0
 • vCenter Server 4.1, 5.x, 6.x.

Only the English version of VMware infrastructure is supported.

Microsoft infrastructure Platforms:

 • Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016;
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 both paid and free
 • Microsoft SC VMM 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2

 

Bảng so sánh giữa phiên bản Free và Full

[wpsm_comparison_table id=”3″ class=””]

 

 

Unleash the power of System Center for VMware and Hyper-V

System Admin của Microsoft đòi hỏi khả năng giám sát thời gian thực và khả năng hiển thị của các môi trường Microsoft Hyper-V và VMware vSphere để đảm bảo Always-On Enterprise ™ . Veeam MP có khả năng đáp ứng các yêu cầu này một cách hoàn chỉnh cho cả môi trường ảo và vật lý của bạn, tạo ra cái nhìn tổng quan về toàn bộ cơ sở hạ tầng ảo hóa, tất cả từ trong giao diện điều khiển System Center Management. Với Veeam MP, quản trị viên CNTT sẽ có được quyền truy cập và thông tin chi tiết về các ứng dụng quan trọng, bao gồm thông tin chi tiết về các dịch vụ Veeam Backup & Replication ™ và Veeam MP mở rộng việc theo dõi cho cả nền tảng Cloud, với tích hợp OMS (Operations Management Suite) của Microsoft, đảm bảo yêu cầu Always-On Enterprise ™.

Datasheet

App-to-metal visibility

Management Pack for System Center cung cấp một hình ảnh rõ ràng về các mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng vật lý và ảo để đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình giải quyết vấn đề. Với Veeam, bạn sẽ tích hợp VMware và Hyper-V xho việc theo dõi, quản lý, cảnh báo, báo cáo, mô hình vật lý, bảng điều khiển và heatmaps, đưa dữ liệu quan trọng ngay trong tầm tay bạn. Thêm vào đó, bạn có thể đi sâu vào dữ liệu để tìm ra những gì thực sự đang diễn ra, xem báo cáo lịch sử và dự đoán chính xác các nhu cầu trong tương lai bằng các công cụ lập kế hoạch năng lực. Các lợi ích bao gồm :

 • Arm IT admin with the data they need to make better decisions
 • Find problems before they disrupt your Always-On Business™
 • Maximize System Center ROI by adding visibility into virtual and backup environments
 • Ensure the Availability of your critical VMs through real-time monitoring within System Center
 • Predict and prepare for growth of your virtual environment on-premises and for hybrid cloud
 • Stream Veeam MP alerts and performance data into Microsoft Operations Management Suite for instant business insights into your on-premises infrastructures

 

TIN TỨC

HỖ TRỢ

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

Hãy để PACISOFT tư vấn cho bạn

Điện thoại

02432 028 112 ♥ 02836 229 885

Email

sales@pacisoft.com

Online Chat

Góc phải màn hình