Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Veeam

VEEAM thông báo tăng giá sản phẩm bản quyền từ 1.2.2023

Từ ngày 1.2.2023, Veeam sẽ tăng giá để phù hợp với giá trị...

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

Hãy để PACISOFT tư vấn cho bạn

   Hotline
Tư vấn  trực tiếp

  Tư vấn qua
  Tin nhắn

  Gửi email hoặc
  Form Online