Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Có 2 chương trình giảm giá đang diễn ra trước khi kết thúc bán License Vĩnh viễn PTC Creo

  1. BOGOHO offer is extended for Q1 – now includes Creo Elements Direct
  2. 35% off Perpetual Upgrades is again available  – the last quarter a customer can do a perpetual upgrade

Chương trình BOGOHO được gia hạn tới Q1 – và bao gồm Creo Elements Direct

Phần mềm của PTC chúng tôi không tạo ra sự đổi mới, là do bạn làm.
Creo Parametric cung cấp cho bạn các công cụ phù hợp để đạt được thiết kế chất lượng cao nhất trong thời gian nhanh nhất có thể.
Trong một khoảng thời gian giới hạn khi bạn mua một gói Creo Essentials hoặc Engineer *, sẽ được giảm giá 50% cho một licens thứ 2 trên cùng 1 gói phần mềm.

Liên hệ PACISOFT – sales@pacisoft.com

Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!