Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

ZWCAD là phần mềm đồ họa kỹ thuật chuyên nghiệp mang tính tương thích tốt với các câu lệnh và giao diện thân thiện với người dùng. Ứng dụng này tương thích với hầu hết các phần mềm CAD, hỗ trợ cho định dạng DWG mới nhất. Với những tính năng thông minh đã được nâng cao và cải thiện, ZWCAD đã trở thành nền tảng giao tiếp tuyệt vời, đáp ứng nhu cầu của người dùng ở một mức giá hợp lý hơn.

Bảng so sánh tính năng giữa các sản phẩm

Dưới đây là bảng so sánh tính năng giữa các gói sản phẩm cho bạn những lựa chọn phù hợp hơn với doanh nghiệp và người dùng cá nhân.

 

 

ZWCADACAD
StdPROLtFull
Compatibility
Compatible with DWG/DXFvvvv
Import DGNvvvv
Interface
Classic and Ribbon Interfacesvvvv
Customize User Interface (CUI)vvvv
Dark\Light UIvvvv
Tool Palettesvvvv
Properties Palettevvvv
Dynamic Inputvvvv
Auto-complete Command Entryvvvv
Drawing Tab Switchingvvvv
Adaptive Gridvvvv
Annotation
Leader & MLeadervvvv
Associative Dimensionvvvv
Text and MTextvvvv
Annotative Objectvvvv
Revcloudvvvv
Text In-place Editingvvvv
Hatch/Gradient Hatchvvvv
Super Hatchvvv
Tables & Table Stylesvvvv
Fieldvvvv
Layer
Layer Properties Managervvvv
Layer Filtervvvv
Layer State Managervvvv
Xref, Block and Attribute
OLEvvvv
Raster Imagesvvvv
Underlay (DWG, DWF(x), PDF)vvvv
Xrefs In-place Editingvvvv
Multiple Block Insertingvvv
Block Attribute Managervvvv
3D
Solid, Surface, and Mesh Modelingvv
Photorealistic Renderingvv
Visual Stylevvv
ACIS Viewingvvvv
3D Orbitvvv
Programming
MNU, MNS and MNL File Supportvvvv
ActiveX APIvvv
LISP Supportvvv
Visual Basic for Applications (VBA)vv
Runtime Extension (ZRX/ARX)vv (ARX)
.NETvv
Lisp Debuggervvvv
Output
CTB & STB Plot Stylevvvv
Plotvvvv
Publishvvvv
Exportvvvv
eTransmitvvvv
Data Extractionvvvv
Innovation
SmartMousevv
SmartVoicevv
SmartSelectvv
SmartPlotvv
Barcode & QR Codevv
Others
File Comparevvvv
Quick Calculatorvvvv
Match Propertyvvvv
Groupvvvv
Quick Selectvvvv
Multiline and Multiline Stylevvv
Parametric Drawingv
Express Toolsvvv

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG MUA?

Liên hệ ngay với chúng tôi!

Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!