Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

So sánh sản phẩm

ZWCAD không chỉ cung cấp những gì người dùng AutoCAD® cần trong bản vẽ 2D và 3D, mà hơn thế nữa, ZWCAD được biết đến với các tính năng thông minh sáng tạo.

ZWCADACAD
StdProLTFull
Compatibility
Compatible with DWG/DXF
Import DGN
Interface
Classic and Ribbon Interfaces
Customize User Interface (CUI)
Dark\Light UI
Tool Palettes
Properties Palette
Dynamic Input
Auto-complete Command Entry
Drawing Tab Switching
Adaptive Grid
Annotation
Leader & MLeader
Associative Dimension
Text and MText
Annotative Object
Revcloud
Text In-place Editing
Hatch/Gradient Hatch
Super Hatch
Tables & Table Styles
Field
Layer
Layer Properties Manager
Layer Filter
Layer State Manager
Xref, Block and Attribute
OLE
Raster Images
Underlay (DWG, DWF(x), PDF)
Xrefs In-place Editing
Multiple Block Inserting
Block Attribute Manager
3D
Solid, Surface, and Mesh Modeling
Photorealistic Rendering
Visual Style
ACIS Viewing
3D Orbit
Programming
MNU, MNS and MNL File Support
ActiveX API
LISP Support
Visual Basic for Applications (VBA)
Runtime Extension (ZRX/ARX)(ARX)
.NET
Lisp Debugger
Output
CTB & STB Plot Style
Plot
Publish
Export
eTransmit
Data Extraction
Innovation
SmartMouse
SmartVoice
SmartSelect
SmartPlot
Barcode & QR Code
Others
File Compare
Quick Calculator
Match Property
Group
Quick Select
Multiline and Multiline Style
Parametric Drawing
Express Tools

 

So sánh chi phí đầu tư

Trải nghiệm phần mềm thiết kế CAD 2D/3D tuyệt vời với chi phí thấp nhất. Xem cách ZWCAD giúp bạn tiết kiệm ngân sách hàng năm.

Fallback or 'alternate' content goes here. This content will only be visible if the SWF fails to load.

Dùng thử ZWCAD 2020 miễn phí

Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!