Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Yêu cầu hệ thống ZWCAD 2020

Yêu cầu hệ thống tối thiểu

Operating systemMicrosoft® Windows XP SP3 and above
Microsoft® Windows Server 2003
Microsoft® Windows Server 2008
Microsoft® Windows Server 2016
Microsoft® Windows Vista
Microsoft® Windows 7
Microsoft® Windows 8
Microsoft® Windows 10
ProcessorIntel® Pentium™ 4 1.5 GHz or equivalent AMD® processor
RAM1 GB
Display card128 M
Hard disk2 GB free space in OS disk, 1 GB free space in installation disk
Resolution1024*768 VGA with True Color
Pointing deviceMouse, trackball, or other devices
DVD-ROMAny speed (for installation only)

Yêu cầu hệ thống đề nghị

Operating systemMicrosoft® Windows XP SP3 and above
Microsoft® Windows Server 2003
Microsoft® Windows Server 2008
Microsoft® Windows Server 2016
Microsoft® Windows Vista
Microsoft® Windows 7
Microsoft® Windows 8
Microsoft® Windows 10
ProcessorIntel® Core™2 Duo or AMD® Athlon™ X2 CPU or higher
RAM2 GB or more
Display card1 GB or more
Hard disk4 GB free space in OS disk, 2 GB free space in installation disk
Resolution1440*900 with NVidia 8 series or Radeon HD series or higher
Pointing deviceMouse, trackball, or other devices
DVD-ROMAny speed (for installation only)

Yêu cầu hệ thống Network License Manager

Yêu cầu hệ thống tối thiểu

Operating systemMicrosoft® Windows Server 2008R2 and above
Microsoft® Windows 7
Microsoft® Windows 8
Microsoft® Windows 10
ProcessorIntel® Pentium™ 4 1.5 GHz or equivalent AMD® processor
RAM1 GB
Display card128 M
Hard disk2 GB free space in OS disk, 1 GB free space in installation disk
Resolution1024*768 VGA with True Color
Pointing deviceMouse, trackball, or other devices
DVD-ROMAny speed (for installation only)

Yêu cầu hệ thống đề nghị

Operating systemMicrosoft® Windows Server 2012 
Microsoft® Windows Server 2016
Microsoft® Windows 7
Microsoft® Windows 10
ProcessorIntel® Core™2 Duo or AMD® Athlon™ X2 CPU or higher
RAM2 GB or more
Display card1 GB or more
Hard disk4 GB free space in OS disk, 2 GB free space in installation disk
Resolution1440*900 with NVidia 8 series or Radeon HD series or higher
Pointing deviceMouse, trackball, or other devices
DVD-ROMAny speed (for installation only)

Dùng thử ZWCAD 2020 miễn phí

Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!