Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Tư vấn mua BricsCAD bản quyền

Mar 26, 2018 | Tin công ty

Giới thiệu về BricsCAD

BricsCAD là một phần mềm ứng dụng thiết kế trên máy tính (thiết kế bởi Bricsys). Công ty được thành lập năm 2002 bởi Erik de Keyser, một doanh nhân chuyên về các phần mềm CAD có thâm niên. Trong năm 2011 Bricsys đã mua lại quyền sở hữu trí tuệ từ Ledas cho các công cụ thiết kế tham số cho phép phát triển các ứng dụng trong các lĩnh vực thiết kế trực tiếp và lập mô hình. Bricsys có trụ sở tại Ghent, Bỉ, có trung tâm phát triển bổ sung ở Nizhny Novgorod và Novosibirsk, Nga; Bucharest, Romania và Singapore. Bricsys là một thành viên sáng lập của Open Design Alliance.

So sánh BricsCAD với AutoCAD

Bảng so sánh BricsCAD với AutoCAD

So sánh BricsCAD với AutoCAD

V18 (Windows) V18 (Mac) V17 (Linux) AutoCAD
* = Chức năng mới
Platinum
Pro
Classic
Platinum
Pro
Classic
Platinum
Pro
Classic
2017
LT
Mac
Các tập tin
Tập tin định dạng .dwg 2013
dwg for AutoCAD version 2.5 to 2018 × × ×
Lệnh DWGCOMPARE * * * * * * × × ×
Lệnh KEEPME * * * * * * × × ×
Mật khẩu bảo vệ × × × × × ×
Khóa files
Chỉnh sửa tại vị trí Xrefs
PDF underlays
Xuất ra file PDF sử dụng kiểu bảng
Xuất thàn DWF 2D & 3D × × ×
Xuất ra SVG × × ×
DAE nhập/xuất (XML dữ liệu 3D) × × ×
eTransmit
Thiết lập quản lý tấm
Bricsys 24/7® (Tải lên, chia sẻ, xem, chú thích tài liệu trong đám mây) × × ×
Communicator (Mở rộng nhập/xuất) (9) × (1) (1) × × × × ×
Giao diện
Hộp thoại Get Started *
Các tab tài liệu ×
Danh sách và các thanh công cụ CUI
Ribbon ×
Giao diện có thể khóa * * * * * * × × ×
Chế độ làm sạch màn hình * * * * * * × × ×
Không gian làm việc ×
Chỉnh sửa menu trực quan
Con trỏ Quad 2D/3D được mở rộng × × ×
Widget LookFrom (xem hướng)
Công cụ bảng màu
Lệnh tiêu chuẩn công nghiệp
Lệnh Line với việc tự động hoàn thành ×
Mở rộng Drawing Explorer
Cài đặt Quản lý Tìm kiếm
Selection, Snap & Track
Lựa chọn trước
Chọn công cụ nhanh chóng
Lệnh ADDSELECTED
Lệnh SELECTSIMILAR
Xoay vòng các thực thể hoặc thực thể phụ khi chọn
Các grips nóng để chỉnh sửa nhiều điểm grip
SnapTrack™ & Polar tracking
Truy bắt ZINTERSECTION 3D * × × ×
3D
Mô hình ACIS đầy đủ & chỉnh sửa × × × (3) (3)
Mô hình trực tiếp 3D × × × × ×
Polysolids (tường, sàn, …) × × × × × ×
Thư viện phụ kiện kim loại (hơn 30.000 bộ phận tiêu chuẩn) × × × × × ×
Tạo ràng buộc hình học 3D × × × × × × × × ×
Gở bỏ ràng buộc hình học 3D × × × × × ×
Ý tưởng thiết kế × × × × × × × × ×
Phong cách trực quan (8) (8) (8) × ×
Phần mặt cắt × × × × ×
Khung nhìn tổng quát × × × × ×
Tạo đối tượng Surface × × × × × ×
Biến dạng mô hình × × × × × × × × ×
Công cụ So sánh 3D × × × × × × × × × × ×
Lofting × × × × × ×
Geometry Healing × × × × × ×
Hỗ trợ cho Photometric Lighting × × × × × ×
Công cụ rendering mạnh mẽ × × × × ×
600 vật liệu render có độ nét cao × × ×
Lệnh MATERIALMAP × × * ×
Hướng điều hướng × ×
Lệnh ANIPATH × × * × × ×
Cơ khí
Trình duyệt cơ (3) × (3) × (3) × × × ×
Nhập các bộ phận lắp ráp (10) × × × × × × × ×
Mô hình lắp ráp (tổ chức thành phần cấp bậc) × × × × × × × × ×
Tập hợp hướng nhìn × × × × × ×
Tập hợp ràng buộc × × × × × × × × ×
Phân tích động học × × × × × × × × ×
Danh sách vật liệu × × × × × × × × ×
Kim loại tấm (9)
Thiết kế kim loại tấm × × × × × × × × ×
Các tính năng Form × × × × * × × × × ×
Lệnh SMEXTRUDE * × × * × × x × × × × ×
Lệnh SMRIBCREATE * × × * × × x × × × × ×
Chuyển đổi các 3D solid để trải phẳng các bộ phận kim loại tấm × × × × × × × × ×
Góc hở của những cạnh mặt bích liền kề × × × × × × × × ×
Lofted Bends × × × × × × × × ×
Màu sắc × × × × × × × × ×
Tính năng chuẩn đoán những tấm kim loại không hợp lệ × × × × × × × × ×
Batch Processing × × × × × × × × ×
Building Information Modeling (BIM) (9)
Các tính năng BIM × × × × × × × × ×
Bộ công cụ mô hình hoá cấu trúc * × × * × × x × × × × ×
Cơ sở dữ liệu dự án × × × × × × × × ×
Thư viện cơ sở dữ liệu × × × × × × × × ×
Vị trí, Tòa nhà và Tầng × × × × * × × × × ×
Cửa sổ và cửa đi × × × × × × × × ×
Tạo tham số cửa sổ đầy đủ * × × * × × x × × × × ×
Phòng × × × × × × × × ×
Các căn phòng 3D * × × * × × x × × × × ×
Nhập khẩu file IFC × × × × × × × × ×
Nhập SketchUp (phiên bản 15 và trước đó) × × × × × × × × × × ×
Xuất ra IFC × × × × × × × × ×
Kích thước
Kích thước động
Sự liên kết của một kích thước hiện hành tới một thực thể
Ràng buộc kích thước 2D (7) (7)
Các ràng buộc kích thước 2D sử dụng biểu thức (7) (7)
Nhóm Dimension Style *
So sánh Dimension Style * × × ×
Đơn vị phụ Dimension *
Lệnh AIDIMFLIPARROW * × ×
Văn bản
Tại vị trí trình soạn thảo WYSIWYG MTEXT
Nhiều cột văn bản
Văn bản xếp chồng
MLEADER
Annotative Styles
Kiểm tra lổi chính tả
Khu vực (Fields)
Nét gạch
Lệnh HATCHEDIT
Chỉnh sửa grip nét cắt
Mặt ảnh
Hỗ trợ mặt ảnh ( đường cắt, trong suốt, …)
Hỗ trợ ECW và JPEG2000 × × × × × ×
Hỗ trợ cho MrSID × × × × × ×
Khác
Hỗ trợ cho chuột 3Dconnexion × × ×
Khôi phục lại hiển thị Multithreaded × × × × × ×
Lọc xem trước
Xem trước Layer *- * * × × × × × ×
Transparency
Quản lý trạng thái Layer
Bộ lọc Layer
Multilines và multiline styles (7) (7)
Dynamic Arrays
Array liên kết * x x * x x x x x
Hướng dẫn khai thác dữ liệu
Quản lý định nghĩa thuộc tính khối
Định nghĩa lại khối thuộc tính
Hỗ trợ khối động (4)
Grip chỉnh khối động
Lệnh RESETBLOCK *
Đầu vào động
UCS động (tạm thời chuyển sang bề mặt rắn 3D) × ×
Phát hiện đường giới hạn theo thời gian thực × × ×
Chỉnh sửa các thuộc tính của nhiều đối tượng × ×
Bảng và những kiểu bảng
Công thức trong các ô của bảng
Bảng thiết kế * × × * × × x × × × ×
Lệnh XEDGES * × ×
Lệnh SOLPROF × × × × ×
Lệnh FLATSHOT × × × × ×
Các ràng buộc hình học 2D (7) (7)
Dịch vụ bản đồ Web × × × ×
AEC & ADT object enablers × × × × × × × ×
Civil object enablers * * * × × × × × × × ×
In ấn
Các file bảng CTB & STB
Các tập tin cấu hình máy in PC3 × × × (3) (3) (3)
Nhập & chỉnh sửa các thiết lập trang
Lệnh PUBLISH
Khu vực bóng đổ cho khổ giấy và các khung nhìn mô hình không gian
Bố trí in ấn với sự kết hợp của viewports và phong cách trực quan
Xuất layout × × ×
Xuất thành PDF
Xuất thành STL (3D printing) × ×
Căn chỉnh máy in (chỉ phần tỷ lệ)
Lập trình
ActiveX, bao gồm phần chỉnh sửa × × × × × × × ×
Biên tập dữ liệu vật thể × × ×
Ghi bản thảo × × ×
Hỗ trợ toàn bộ LISP (vl-, vlr-, vla- và vlax) × ×
Mã hóa LISP × × × × × × × ×
Giải pháp Phát triển Hệ thống (SDS/ADS) × ×
Động cơ DCL × ×
COM API × × × × × × × ×
Visual Basic cho Applications (VBA) * (2) * (2) × × × × × × × × ×
Hỗ trợ các dự án VBA DVB (2) (2) × × × × × × × × ×
.NET × × × × × × × × ×
BRX (BricsCAD Runtime eXtension) × (6) (6) × (6) (6) × ARX × ×
TX (Teigha eXtensions) × × × × × × × × ×
Danh sách các tập tin hỗ trợ CUI, cùng các biểu thức Diesel
Kế thừa menu MNU và tập tin hỗ trợ MNS
API cho thanh công cụ và menu tùy biến
Cấp phép
Giấy phép đa nền tảng × × ×
Đơn lẻ (Single)
All-In
Bản quyền Mạng × ×
Số lượng × × ×
Academic

(1) Để cài đặt
(2) Version 7.1 – Cho Windows 64 bit và 32 bit.
(3) Phần riêng.
(4) Chưa thể định nghĩa khối dynamic.
(5) Chỉ xem. Chỉnh sửa đang được lập trình
(6) Không có các lớp MFC.
(7) Chỉ xem/hiệu chỉnh. Không thể tạo
(8) Được giới hạn (không tô vật liệu).
(9) Mô đun tùy chọn.
(10) Yêu cầu BricsCAD Communicator. Trong BricsCAD Pro, chỉ cho đối tượng hình học (không có cấu trúc).

Các tính năng chính của BricsCAD

 • Cung cấp các giải pháp sáng tạo cho việc vẽ 2D, mô hình hóa 3D
 • Thiết kế tấm kim loại
 • Xây dựng mô hình thông tin xây dựng (BIM)

 

Các sản phẩm của BricsCAD

BricsCAD
Tính năng CAD mô phỏng trực quan 2D và 3D quen thuộc

BricsCAD Sheet Metal
Tạo, làm lại và mở các bộ phận kim loại.

BricsCAD BIM

Tạo và quản lý dự án xây dựng

Bricsys 24/7

Phối hợp các dự án xây dựng trong đám mây

Chính sách cấp phép (license)

BricsCAD gồm 2 License: Vĩnh viễn và đặt mua hàng năm

License Vĩnh viễn

BricsCAD + All-In Maintenance

Khi bạn chọn All-In, bạn được quyền cập nhật phần mềm và bản phát hành chính BricsCAD tiếp theo.

 • Ưu tiên hỗ trợ
 • Giá trị đến-ngày
 • Quyền-sử dụng vĩnh viễn
 • Chi phí sở hữu thấp nhất để cập nhật
 • Chi phí ban đầu của bạn cao hơn một chút, vì việc nâng cấp lên BricsCAD V18 được bao gồm trong chương trình hỗ trợ All-In năm đầu tiên

BricsCAD + Nâng cấp hàng năm

Bạn có thể mua một licene BricsCAD và nâng cấp nó mỗi năm cho phiên bản mới nhất. Bricsys mỗi năm phát hành phiên bản chính mới của BricsCAD .

 • Quyền-sử dụng vĩnh viễn
 • Giấy phép sử dụng là vĩnh viễn và bạn chọn thời điểm để nâng cấp.
 • Không hỗ trợ ưu tiên
 • Chi phí nâng cấp sẽ tăng lên nếu bạn bỏ qua các phiên bản

License đặt mua hàng năm

Đăng ký thuê BricsCAD cho phép bạn truy cập vào phiên bản mới nhất của BricsCAD trong một năm và bao gồm tất cả các bản phát hành mới có sẵn trong năm đó..

 • Giấy phép quyền sử dụng một năm, với Hỗ trợ Ưu tiên. Chi phí ban đầu thấp nhất.
 • Không có quyền sử dụng vĩnh viễn phần mềm. Bạn phải gia hạn đăng ký mỗi năm để tiếp tục sử dụng BricsCAD. Chi phí cho thuê là chi phí cao nhất để được cập nhật với BricsCAD trong 5 năm.

Đối với sinh viên và trường học BricsCAD luôn luôn miễn phí

PACISOFT phân phối chính thức phần mềm BricsCAD

PACISOFT là công ty phân phối phần mềm, chuyên cung cấp nhiều danh mục đa dạng như nhập khẩu – phân phối các giấy phép phần mềm vĩnh viễn, thuê bao theo năm, dịch vụ cloud, ảo hóa, cộng tác, tường lửa, bảo mật, an ninh, ứng dụng kinh doanh, thiết kế- sáng tạo, văn phòng, internet, networks và CAD/CAM. Danh mục mở rộng gồm các nhãn hàng phần cứng bao gồm thiết bị lưu trữ, máy chủ, mạng và máy tính văn phòng (PC, Laptop, Workstation). Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như quản lý giấy phép phần mềm, tài sản CNTT (SAM), triển khai, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ quản lý và đào tạo.

Hỗ trợ mua phần mềm bản quyền BricsCAD

Nhóm chuyên môn của chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc về các vấn đề cấp phép và kỹ thuật.

Hãy gọi cho chúng tôi trong các ngày thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 SA đến 5:00 CH (Vietnam), hoặc gửi email cho Bộ phận bán hàng bất cứ lúc nào.

Tel: (028) 36 100 816 | (024) 3915 6886 | Sales@PACISOFT.com

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

Hãy để PACISOFT tư vấn cho bạn

   Hotline
Tư vấn  trực tiếp

  Tư vấn qua
  Tin nhắn

  Gửi email hoặc
  Form Online

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%