Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

[Veritas Webinar] Bảo vệ chống lại Ransomware

May 29, 2020 | Các sự kiện, Webinar

Khi ransomware nổi dậy và tấn công, bạn có thể duy trì kinh doanh liên tục mà không phải trả tiền không?

Khả năng bảo vệ thấp, nhiều cơ hội tiềm năng cho ransomware. Không có gì ngạc nhiên khi ransomware đang tăng vọt. Ngày nay, các nhóm tin tặc như Maze đang nhắm mục tiêu vào các tổ chức chăm sóc sức khỏe chống lại COVID-19. Nhưng bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là trò chơi công bằng, kể cả của bạn.

Trước khi ngăn chặn ransomware, điều cần thiết là phải có kế hoạch dự phòng.

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách tận dụng Nền tảng dịch vụ dữ liệu doanh nghiệp Veritas để đảm bảo bảo vệ hệ thống CNTT, phát hiện phần mềm ransomware và phục hồi nhanh chóng dữ liệu bị khóa. Với các chiến lược này, bạn sẽ ở một vị trí tốt hơn để duy trì quyền kiểm soát doanh nghiệp của bạn và đảm bảo tính liên tục hoạt động của nó.

ĐĂNG KÝ NGAY

Hội thảo được diễn ra trên:

Chi tiết Event

Time
TIME:
​2:00pm – 3:00pm SGT

 

Date
DATE:
WEDNESDAY, 3 JUNE 2020

 

Duration
DURATION:
1 HOUR
Event status: Đăng ký ngay (Register)
Date and time: Tuesday, June 2, 2020 11:00 pm
Pacific Daylight Time (San Francisco, GMT-07:00)
Change time zone
Wednesday, June 3, 2020 2:00 pm
Malaysia Time (Kuala Lumpur, GMT+08:00)
Wednesday, June 3, 2020 1:00 pm
Western Indonesia Time (Jakarta, GMT+07:00)
Wednesday, June 3, 2020 1:00 pm
Bangkok Time (Bangkok, GMT+07:00)
Duration: 1 hour
Description:

Barriers to entry are low. Potential victims are everywhere. No wonder ransomware is skyrocketing. Today, hacker groups such as Maze are targeting healthcare organizations fighting COVID-19. But any business is fair game—including yours.

Before ransomware strikes, it is essential to have a contingency plan.

In this webinar, you will learn how to leverage the Veritas Enterprise Data Services Platform to ensure IT system protection, ransomware detection, and rapid recovery of locked data. With these strategies, you will be in a better position to maintain control of your business and ensure its operational continuity.

Keywords: Veritas bản quyền    Giải pháp Veritas

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%