Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

ADOBE cấp quyền truy cập từ xa nhiều hơn cho học sinh và sinh viên

Apr 13, 2020 | Adobe, Tin sản phẩm

Các công cụ Creative Cloud miễn phí được cung cấp cho sinh viên đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020

Hỗ trợ tuyệt vời từ ADODE mùa dịch

Với mục đích hỗ trợ nhiều hơn trong việc khắc phục những khó khăn mà COVID -19 đem lại, Pacisoft thông báo tới khách hàng và đối tác về chương trình Adobe cấp quyền truy cập miễn phí vào các ứng dụng Adobe Creative Cloud để tạo điều kiện cho việc học từ xa đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 mà không mất thêm chi phí.

Adobe creative cloud

Adobe creative cloud

Điều kiện truy cập

Để đủ điều kiện truy cập này, trường học hoặc trường đại học phải là khách hàng hiện tại với gói Thiết bị hoạt động, Giấy phép thiết bị dùng chung hoặc gói Số sê-ri. Quyền truy cập tại nhà này là tạm thời và sẽ áp dụng cho người dùng Adobe ID, Federated ID hoặc Enterprise ID trong Bảng điều khiển quản trị Adobe. Các giấy phép tạm thời có thể được cung cấp và xóa theo quyết định riêng của Adobe.

Các bước cung cấp quyền truy cập từ xa
  • Bước 1: Thêm thông tin người dùng bổ sung vào bảng quản trị
  • Bước 2: Xác minh quyền truy cập vào giấy phép tạm thời
  • Bước 3: Thông báo cho sinh viên và giảng viên của bạn

Khi yêu cầu của bạn được xử lý, tất cả người dùng hiện tại và người dùng mới trong Bảng điều khiển quản trị của tổ chức sẽ có quyền truy cập tạm thời vào các phiên bản mới nhất của Creative Cloud.

Tài nguyên học từ xa, truy cập tại đây

Những hỗ trợ khác

Adobe sẽ cung cấp quyền truy cập 90 ngày miễn phí cho Adobe Connect, giải pháp hội nghị web cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2020. Ưu đãi này mang đến cho người dùng khả năng tham gia các cuộc họp, đào tạo và các lớp học ảo.

BẠN CẦN PACISOFT TƯ VẤN?

Liên hệ ngay với chúng tôi!

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%