Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Cinema 4D – công cụ chính của Illustrators Medical

Sep 28, 2017 | CINEMA 4D, Rendering/Movie/3D, Tin sản phẩm

Nhóm sáng tạo Nucleus Medical Media đã dựa nhiều vào Cinema 4D trong công việc hàng ngày là thiết kế minh họa cho Medical Illustrators. Nobles Green II, nói rằng “ họ chủ yếu sử dụng phim Maxon Cinema 4D để animatinon. Plugins, giống như các hạt X, giúp chúng tôi tạo ra các fascinating fluid và gaseous effects”

Nucleus cũng đã xây dựng một thư viện rộng lớn về hoạt hình y học với sự trợ giúp của Cinema 4D, theo Nobles, “hiện tại có hơn 250 hình động bao gồm rất nhiều điều kiện và thủ tục y tế, Heidi Sinsel và Elizabeth McDonald từ Nucleus Medical Media có một bài trình bày tuyệt vời trên trang web Cineversity của Maxon, có tiêu đề Medical Storytelling: The Art of Cellular 3D Animation.

Cineversity là nguồn tài nguyên Cinema 4D tuyệt vời của Maxon . Bao gồm các cuộc biểu diễn animation y khoa, chẳng hạn như Medical MoGraph, một bài trình bày của Creative Director của Vessel Studios, Thomas Brown.

MadMicrobe Studios là một nhóm sáng tạo khác trong lĩnh vực kinh doanh medical visualization.  . Đây là một ví dụ đặc biệt về những gì có thể được tạo ra với Cinema 4D trong lĩnh vực y tế – Wonders Within

Cinema 4D - công cụ chính của Illustrators Medical.

Joel nói rằng ông nhận thấy Cinema 4D là công cụ hoàn hảo cho animation Medical , chủ yếu nhờ vào tính dễ sử dụng và quá trình làm việc trực quan

Bộ công cụ MoGraph mạnh mẽ của Cinema 4D có thể được thiết lập trong vài phút bằng cách nhân đôi nhiều mô hình tế bào máu trên một đường dẫn bằng cách sử dụng đối tượng Cloner MoGraph, và các hiệu chỉnh có thể được thêm vào để đạt được hoạt hình mà không cần phải tạo ra một khung hình chính.

Cinema 4D - công cụ chính của Illustrators Medical

Với mỗi lần phát hành Cinema 4D mới – R19 đã được phát hành gồm các lĩnh vực mô hình hóa, MoGraph, animation  và rendering đã được cải tiến rất lớn và các tính năng mới hoàn thiện.

Thông tin chi tiết về CINEMA 4D, truy cập vào CINEMA 4D Landing Page

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%