Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

eSignature trong Foxit mang lại điều gì cho bạn ?

Sep 1, 2017 | Foxit, Tin sản phẩm, Ứng dụng văn phòng

eSignature trong Foxit mang lại điều gì cho bạn ?

Bạn cần phải ký một tài liệu điện tử. Vì vậy, bạn đi đến một dịch vụ đó là “eSignature” vào một PDF. Dịch vụ web cho phép bạn tạo hoặc nhập một hình ảnh trông giống như một chữ ký và áp nó vào tài liệu.

Làm việc với công cụ eSignature đầy đủ thì chắc chắn đó là một chữ ký điện tử. Nhưng  có thể nó không có tất cả các đặc điểm tạo nên một eSignature thành một công cụ để duy trì tính toàn vẹn của tài liệu và ký kết bảo mật.

eSignature trong Foxit mang lại điều gì cho bạn ?

eSignatures thực sự mang lại cho bạn điều gì?

eSignatures có thể cho phép bạn sử dụng bất kỳ loại chữ ký nào mà bạn thích. Bao gồm đồ họa chẳng hạn như chữ viết tay,logo công ty và văn bản như tên, tổ chức, quốc gia và vị trí.

Tuy nhiên, eSignatures chân thực trong các tài liệu PDF và các dạng PDF đi kèm với một quá trình chứng thực tích hợp sẵn. Real eSignatures lưu trữ thông tin về người đã ký tài liệu PDF cùng với ngày, giờ và trạng thái của tài liệu khi họ ký tên. Điều đó có nghĩa là nếu tài liệu đã được thay đổi kể từ khi nó được ký, người đọc sẽ biết điều đó.

Vì vậy, eSignatures thực sự cung cấp một mức độ xác thực cho phép bạn tạo ra một hình ảnh của một chữ ký, đính kèm nó vào một tài liệu.

 Các eSignatures có an toàn không?

Câu trả lời ngắn là có, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ eSignature bạn sử dụng. Để đảm bảo an toàn, bạn cần làm việc với một công ty an toàn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải biết một vài điều về công ty bạn đang sử dụng cho eSigning, chẳng hạn như liệu họ có cung cấp eSignatures tuân thủ các quy tắc eSignature trong khu vực của bạn hay không.

Foxit PhantomPDF và Foxit Reader đều cho phép bạn sử dụng eSignatures với tích hợp DocuSign, nhà cung cấp eSignature hàng đầu. DocuSign cung cấp mức độ tuân thủ cao với các tiêu chuẩn an ninh và các quy định về eSignature, bao gồm việc tuân thủ với đạo luật ESIGN.

Vì vậy, bạn cần phải ký tài liệu điện tử, sử dụng foxit hoặc PhantomPDF để sử dụng một eSignature thực.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập LANDING-PAGE tại đây

Các bài viết liên quan

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%