Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

In 3D Architectural Visions

Aug 15, 2017 | CINEMA 4D, Rendering/Movie/3D, Tin sản phẩm

Các mô hình vật lý 3D trong thực tế vẫn là một phần quan trọng của hình ảnh kiến trúc (architectural visualizations).  Những đồ vật được mô phỏng được in bằng 3D – cũng sử dụng Cinema 4D.

Hiện tại, architectural visualizations được tạo ra chủ yếu bằng hình ảnh nhưng rõ ràng là các kiến trúc sư cần những cách khác để trình bày tác phẩm của mình. Các mô hình vật lý là một đại diện chi tiết của thiết kế cuối cùng.

Thực tế là các tệp dự án thí điểm có thể được sử dụng từ giai đoạn lập kế hoạch đến hoạt hình và bản in 3D thuyết phục khách hàng của Ulrich là Hauser Massivbau GmbH để thử in 3D. Nhóm MindModel bắt đầu bằng cách tạo ra một hình ảnh động trong Cinema 4D cho dự án và sau đó áp dụng mô hình này để sử dụng trong in ấn 3D.

Các tập tin cần thiết cho in ấn 3D được tạo ra bởi nhóm MindModel sử dụng các tệp tin nguồn của Allplan, những tệp này phải được nhập vào Cinema 4D để tạo các giai đoạn thiết kế và hoạt ảnh. “Việc nhập các tệp Allplan không phải là vấn đề. Công việc phải làm trong Cinema 4D cho hoạt hình trực quan là cơ sở tốt để chuẩn bị dữ liệu cho in 3D.

Cuối cùng, dự án đã được in 3D (Project 660) bởi 3D Systems. MindModel có thể in các bề mặt có màu ngay cả các họa tiết nhỏ (1: 1000) cũng có thể được mô tả chi tiết.

Mô hình của Hauser Massivbau đã được trình bày thành công tại một sự kiện trước hơn 1.000 khách hàng tiềm năng. Dự án thí điểm này đã được theo dõi bởi hai dự án bổ sung từ khách hàng của chúng tôi, trong đó mô hình Allplan cũng sẽ được sửa đổi trong Cinema 4D. Tại sao? Ulrich cho biết: “Câu trả lời rất đơn giản: tính ổn định, độ tin cậy và khả năng kết nối gần như hoàn hảo của Allplan cho công việc tối ưu và kết quả đạt được”.

Thông tin chi tiết về CINEMA 4D, truy cập vào CINEMA 4D Landing Page

Các bài viết liên quan

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%