Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Nền tảng trung tâm cho việc chuyển đổi tài liệu sang dạng PDF và PDF / A của Foxit

Aug 3, 2017 | Foxit, Tin sản phẩm, Ứng dụng văn phòng

Nền tảng trung tâm cho việc chuyển đổi tài liệu sang dạng PDF và PDF / A của Foxit

Một máy chủ Rendition bao gồm hai nút làm việc chính. Mỗi nút có thể được hiểu là một máy chủ (vật lý hoặc ảo). Rendition Server được phân biệt bởi hai loại nút: nút quản lý và một hoặc nút làm việc.

Chính hai nút này là nền tảng trung tâm để chuyển đổi tài liệu sang dạng PDF và FDF/A. Sau đây là cách làm việc của chúng :

Máy chủ Rendition - Nền tảng trung tâm cho việc chuyển đổi tài liệu sang dạng PDF và PDF / A

Công việc chuyển đổi bắt đầu bằng cách gửi một yêu cầu đến dịch vụ wed. Nó chứa mô tả đầu vào và đầu ra cũng như các chiến lược được chọn được thêm bởi khách hàng.

Mỗi chiến lược được định nghĩa cho 1 quá trình và được thực hiện với các thuộc tính chuẩn. Các chiến lược này được lưu trữ trong nút quản lý. Và nó liên quan đến một kiểu đường dây lắp ráp. Loại đường dây chuyền lắp ráp này bao gồm một hoặc nhiều trạm được xác định rõ ràng. 

Chức năng này được áp dụng liên tục cho nhiều loại dây chuyền lắp ráp ; Các trạm được xác định các chức năng. Các trạm tuỳ chỉnh được thực hiện trong một assembly .NET thông qua giao diện plugin của trạm tùy chỉnh.

Máy chủ Rendition - Nền tảng trung tâm cho việc chuyển đổi tài liệu sang dạng PDF và PDF / A

Có thể kết hợp với các trạm chuẩn khác của Foxit trong một loại dây chuyền lắp ráp tùy chỉnh. Điều này tạo ra hiệu quả cao, dây chuyền lắp ráp mạnh mẽ mà không phải lo lắng về các chi tiết.

Nút quản lý nhận yêu cầu và biến nó thành một hoặc nhiều mục công việc. Khi kết thúc quá trình xử lý, nút quản lý sẽ nhận tất cả các mục công việc và trả về phản hồi thích hợp. 

Do đó, tất cả các hạng mục công việc được tự do lên kế hoạch dựa trên công suất nút làm việc hiện tại và mức độ ưu tiên của mục công việc trong Foxit.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tìm hiểu Landing -page

Các bài viết liên quan

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%