Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Phát hành Maxon Labs

Jul 13, 2017 | CINEMA 4D, Rendering/Movie/3D, Tin sản phẩm

Phát hành Maxon Labs là sản phẩm tích hợp. Mang lại giá trị lớn cho cơ sở người dùng Cinema 4D, cấp đủ giá trị cho một số lượng người dùng. Maxon Labs có thể phục vụ như một phiên bản beta công khai có sẵn cho tất cả người dùng.

Các công cụ của MAXON Labs bao gồm:

Extrudifier

Extrudifier

Một tập lệnh Python thêm các chi tiết hình học ngẫu nhiên vào các đối tượng. Điều này cung cấp nhanh chóng các chi tiết thú vị hay phức tạp cho bất kỳ đối tượng nào.

Coons patch

Coons patch

Cho phép bạn xác định mesh dựa trên một bề mặt được xác định bởi 4 splines tạo thành các cạnh. Người dùng có thể tạo ra đối tượng với độ chính xác cao.

Team Render HTTPS

Plugin Python cho phép HTTPS an toàn Hỗ trợ cho máy chủ Web Render Team. Điều này giúp đảm bảo giao diện web của trang Team Render.

Team Render Notifier

plug-in thông báo khi người dùng hoàn thành các công việc. Nó có thể thông báo qua nhiều kênh, bao gồm điện thoại di động, email, phương tiện truyền thông xã hội như twitter, v.v. Điều này đảm bảo rằng bạn biết khi nào công việc render của bạn kết thúc, dù ở bất kì đâu.

Thông tin chi tiết về CINEMA 4D, truy cập vào CINEMA 4D Landing Page

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

Hãy để PACISOFT tư vấn cho bạn

Điện thoại

02432 028 112 ♥ 02836 229 885

Email

sales@pacisoft.com

Online Chat

Góc phải màn hình

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%