Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Phát hành Cinema 4D Release 19 (SP2)

Mar 2, 2018 | CAD/CAM, CINEMA 4D, Rendering/Movie/3D

Bản cập nhật này giới thiệu hỗ trợ cho Metal 2 trên máy Mac và cải thiện đáng kể hiệu suất tổng thể của ứng dụng.

Phiên bản dịch vụ này cải thiện tính ổn định và hiệu suất của Cinema 4D và được khuyến khích cho tất cả người dùng Release 19.

Điểm mới trong SP2 là hỗ trợ Apple API Metal 2 trên hệ thống Mac, làm cải thiện đáng kể hiệu suất của Radeon ProRender.

Ngoài các cải tiến chung mà ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực ứng dụng trong Cinema 4D, mô hình hóa và tính năng MoGraph đặc biệt sẽ được hưởng lợi từ việc phát hành dịch vụ này.

Người dùng có thể tham khảo tổng quan đầy đủ về tất cả các cải tiến trong SP2 tại đây

 

Chi tiết về Cinema 4D, truy cập vào Landing Page Cinema 4D

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%