Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Tư vấn mua phần mềm PVsyst bản quyền

Aug 20, 2020 | Tư vấn mua

Tổng quan phần mềm PVsyst

PVsyst là phần mềm thiết kế điện mặt trời được sản xuất bởi các nhà nghiên cứu khoa học có trụ sở công ty tại Thụy Sĩ.

PVsyst là ứng dụng được thiết kế cho việc nghiên cứu, định cỡ và phân tích dữ liệu của các hệ thống PV hoàn chỉnh. Nó làm việc với các hệ thống điện mặt trời nối lưới, độc lập, bơm và DC-lưới PV. 

System Design Board

Thiết kế hệ thống dựa trên quy trình nhanh chóng và đơn giản:

 • Chỉ định nguồn mong muốn hoặc khu vực khả dụng
 • Chọn mô-đun PV từ cơ sở dữ liệu nội bộ
 • Chọn biến tần từ cơ sở dữ liệu nội bộ

và PVsyst sẽ đề xuất một cấu hình mảng / hệ thống, cho phép bạn tiến hành mô phỏng sơ bộ

Phần mềm nhúng một hệ thống thông báo lỗi / cảnh báo được mã hóa bằng màu sắc. Nếu có vấn đề với thiết kế, bạn sẽ được cảnh báo.

Quy mô hệ thống: công cụ trực quan

Một công cụ tập hợp tất cả các ràng buộc cho việc định cỡ hệ thống:

Đối với số lượng mô-đun trong một chuỗi: sơ đồ trên cho thấy đường cong I / V của mảng PV, cùng với phạm vi MPPT, điện áp, công suất và giới hạn dòng điện của biến tần.

 • Đối với kích thước biến tần: biểu đồ thứ hai hiển thị phân phối hàng năm của công suất mảng, với công suất danh định của mảng và biến tần
 • Kích thước tối ưu của biến tần dựa trên tổn thất quá tải chấp nhận được trong cả năm. Nó thường dẫn đến quá kích thước tỷ lệ công suất, bằng hệ số 1,25. Sau khi định cỡ hệ thống, bạn có thể xác định các tổn thất khác nhau như bóng mờ xa và gần bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa 3D đầy đủ để xác định các điều kiện bóng mờ gần và môi trường.

3D Shading Scene

 • Thao tác và tạo đối tượng thân thiện với người dùng
 • Nhập dễ dàng từ các công cụ CAD bên ngoài (Sketchup, Helios3D, AutoCAD, v.v.)
 • Thiết kế nhanh
 • Các công cụ xác nhận định hướng và xác nhận cảnh
 • Mô phỏng điểm ngắm mặt trời
 • Tính toán tô bóng đa luồng

Mô phỏng và báo cáo kết quả

 • Mô phỏng tính toán sự phân bố năng lượng trong cả năm.

Kết quả chính:

 • Tổng sản lượng năng lượng [MWh / y] là điều cần thiết để đánh giá lợi nhuận của hệ thống PV.
 • Tỷ lệ Hiệu suất (PR [%]) mô tả chất lượng của chính hệ thống.
 • Năng lượng riêng [kWh / kWp] là chỉ số sản xuất dựa trên khả năng chiếu xạ sẵn có (vị trí và định hướng).
 • Hiển thị các năng lượng chính và lãi / lỗ liên quan đến mô phỏng,
 • Công cụ mạnh mẽ để phân tích nhanh hoạt động của hệ thống và những cải tiến tiềm năng trong thiết kế.

Lưu trữ trong hệ thống lưới

Lưu trữ trong hệ thống lưới là một tính năng phức tạp, vì nó có thể có các mục tiêu khác nhau, dẫn đến các chiến lược khác nhau và cấu hình hệ thống PV khác nhau. Cho đến nay, chúng tôi đã phát triển 3 chiến lược tại PVsyst:

 • lưu trữ để tăng cường khả năng tự tiêu thụ của chủ sở hữu hệ thống PV.
 • một kho để đảm bảo cạo cao điểm, khi nguồn điện có thể đưa vào lưới điện bị hạn chế.
 • một bộ lưu trữ cho việc cung cấp điện liên tục của người dùng, khi lưới điện yếu và thường không có sẵn.
 • Trong mỗi trường hợp, thông lượng năng lượng khác nhau và dẫn đến kết quả mô phỏng khác nhau.

Như một ví dụ, chúng tôi cho thấy các năng lượng liên quan đến một hệ thống PV tự tiêu thụ.

Meteonorm – 7.2

 • Tìm kiếm trực tiếp một vị trí bằng OpenLayers và GeoNames
 • Chương trình Meteonorm v7.2 đầy đủ cho bất kỳ vị trí nào trên trái đất

Mô-đun PV và Quản lý mô hình, Biến tần

Mô-đun PV và quản lý mô hình

 • Thực hiện mô hình Sandia và so sánh với mô hình PVsyst
 • Công cụ cho các thông số tối ưu hóa (ánh sáng yếu, đường cong I / V)
 • Các thông số mới (dung sai, cấu hình IAM, Vmax UL)
 • Trình tối ưu hóa (SolarEdge và Maxim)

Biến tần

 • Các thông số mới (Transfo, CEC hiệu quả)
 • Đa MPPT với đầu vào không đối xứng (không cân bằng) và Chia sẻ nguồn nâng cao
 • Cải thiện sự lựa chọn của nhà sản xuất

Khấu hao

Mô phỏng hàng loạt nhiều năm:

 • Đối với các năm hoạt động khác nhau, cùng một dữ liệu địa lý
 • Đối với một tập hợp các tệp dữ liệu địa lý hàng năm
 • Kết quả và đồ thị trên báo cáo

Tính toán tấm pin Bifacial 

Mô hình tấm pin hai mặt kính để theo dõi hệ thống 1 trục (trình theo dõi không giới hạn)

 • Cải thiện các thông số nhập từ hệ thống “thực” được xác định trong 3D
 • Lỗi khái niệm trong mô hình, dẫn đến đánh giá thấp bức xạ phía sau theo hệ số 1 / GCR (tức là hệ số 2 trở lên!)
 • Thêm sự đóng góp của Diffuse nhìn từ phía sau.
 • Albedo trong các giá trị hàng tháng. Định hướng theo mùa: khả năng có độ nghiêng âm vào mùa hè đối với các Vĩ độ thấp

Tính toán hàng loạt

Chế độ hàng loạt và công cụ tối ưu hóa nhà kho

 • Sửa đổi cao độ dưới dạng tham số
 • Bi-facial: chiều cao trên mặt đất làm tham số

Đánh giá kinh tế

Đánh giá chi phí hệ thống:

 • CAPEX (chi phí lắp đặt)
 • OPEX (chi phí hoạt động)
 • Abiltiy để xác định chi phí tùy chỉnh theo hệ thống riêng

Chiến lược định giá:

 • Định nghĩa chi tiết về biểu phí nhập vào: cố định, thay đổi hoặc tùy chỉnh, biến đổi theo giờ hoặc theo mùa
 • Chính sách bán hàng: thuế kết nối, thay đổi biểu giá hàng năm, thời gian bảo hành giá cước
 • Các thông số cho nền kinh tế tự tiêu dùng

Phân tích tài chính nâng cao:

 • Phân phối quỹ đầu tư: quỹ riêng, cho vay hoặc trợ cấp
 • Tính toán NPV (Giá trị hiện tại ròng) và LCOE (Chi phí năng lượng được quy đổi)
 • Lạm phát, tỷ lệ chiết khấu và quản lý khấu hao chi tiết

Phân tích lợi nhuận :

 • Số dư hàng năm, thời gian hoàn vốn và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư
 • Kết quả đồ họa: bảng, đồ thị và biểu đồ hình tròn

License Agreement

PDF Tutorials

VIDEO Tutorials

PVsyst 7.0 (25/05/2020)

Các tính năng mới:
– Hỗ trợ cấu trúc 64-bit: điều này sẽ mở rộng khả năng PVsyst trong việc xử lý các dự án lớn
– Chiếu xạ: xử lý cải tiến mới đối với thành phần cực xung, tác động lên các bóng điện và hệ thống Bi-facial dọc
– Hệ thống: không giới hạn số mảng con
– Shadings: chuyển đổi bảng cố định thành trình theo dõi, trình theo dõi mới với tham số khoảng cách trung tâm cho hai mặt, nhập trình theo dõi từ Helios3D, nhập tệp PVC
– Mạch AC đầu ra: định nghĩa một số máy biến áp MV và HV, với thông số kỹ thuật của chúng
– Hiển thị kết quả trực tiếp: xem giá trị kết quả và đồ thị trong khi mô phỏng đang chạy
– Đánh giá kinh tế: Levelized Cost of Energy (LCOE), Net Present Value (NPV), nhiều khoản vay thuộc nhiều loại, cấu hình khấu hao nâng cao
– Đánh giá kinh tế: hiện đã có cho các hệ thống Stand-alone và hệ thống Pumping
– Mô phỏng: hiển thị các cảnh báo trong quá trình mô phỏng và với kết quả

Yêu cầu cài đặt

 • PVsyst không chạy trên máy chủ hoặc trên máy khách. Nó được cài đặt trên máy trạm nơi nó sẽ được sử dụng.
 • PVsyst chỉ chạy trong Windows (với một máy ảo cho hệ điều hành khác – VirtualBox).
 • Bản quyền phần mềm PVsyst được tính theo số máy tính cài đặt.

Yêu cầu hệ thống

Operating System:
 • All Windows client versions currently supported by Microsoft: Windows 8, Windows 10 (32-bit or 64-bit)
 • Up-to-date Windows 7 systems
 • Other OS may support PVsyst installation and execution but no guarantee can be provided. This effectively depends on many parameters….
OS not supported:
 • Windows servers, Application servers (Citrix, ZenDesktop, ZenApp,…)
Other requirements:
 • At least 1 GB of RAM
 • At least 1 GB of free hard drive space
 • Minimal screen resolution of 1280 x 720 pixels
 • .NET 4.5 framework (installed by Windows Update)
 • Graphics card supporting OpenGL 2.0 or higher
 • PVsyst workspace does not support shared or remotely synced drives / folders (including OneDrive, Google Drive, Dropbox, etc…). Files and workspaces can be synced as a separate task, once PVsyst has been closed.

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%