Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Tư vấn mua Backup Exec V-Ray Onpremise Standard License bản quyền

Tư vấn mua Backup Exec V-Ray Onpremise Standard License bản quyền

Phần mềm sao lưu Veritas cho tất cả dữ liệu, từ môi trường ảo hóa, vật lý và trên cloud. Backup Exec cung cấp cho bạn bảo vệ sao lưu và khôi phục đơn giản mà đầy đủ cho doanh nghiệp của bạn. Phiên bản Backup Exec V-Ray được thiết kế dành riêng cho môi trường ảo. với...
Tư vấn mua Backup Exec Server Onpremise Standard bản quyền

Tư vấn mua Backup Exec Server Onpremise Standard bản quyền

Phần mềm sao lưu Veritas cho tất cả dữ liệu, từ môi trường ảo hóa, vật lý và trên cloud. Backup Exec cung cấp cho bạn bảo vệ sao lưu và khôi phục đơn giản mà đầy đủ cho doanh nghiệp của bạn. Ưu điểm Veritas Backup Exec Server Nâng cao chiến lược DR với khả năng tích...