Kính gửi quý khách hàng chương trình khuyến mãi trong tháng 3 này khi mua bản quyền sản phẩm Microsoft. Đối tượng:...