Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Dưới đây là hai bảng so sánh sự khác nhau giữa các phiên bản của SQL Server Express. Các phiên bản cũ hơn cũng hoạt động trên các hệ điều hành mới nhưng không được nêu chính thức trên các trang web của Microsoft. Các phiên bản 2005 sẽ có thông báo cảnh báo khi chúng được cài đặt trên Windows 8.x trở lên.

SQL
Server
Version
SQL
Server
Edition
RAM (GB)CPU LimitDatabase
Size Limit
User
Limit
2008Express114 GBNone
2008Workgroup42NoneNone
2008StandardOS Maximum4NoneNone
2008EnterpriseOS MaximumOS Maximum
2008 R2Express12NoneNone
2008 R2Workgroup4 (64-bit)
OS Maximum (32-bit)
210 GBNone
2008 R2Standard644NoneNone
2008 R2Enterprise2 TB8NoneNone
2012Standard64Limited to lesser
of 4 Sockets or 16 cores
NoneNone
2012EnterpriseOS MaximumOS MaximumNoneNone
2014Standard128 GBLimited to lesser
of 4 Sockets or 16 cores
524 PBNone
2014EnterpriseOS MaximumOS Maximum524 PBNone

 

SQL Server Express Version20172016 SP120162014 SP22014 SP120142012 SP32012 SP22012 SP120122008 R2 SP2
Includes SQL Server Management Studio
Windows
Desktop O/S
20172016 SP120162014 SP22014 SP120142012 SP32012 SP22012 SP120122008 R2 SP2
Windows 10
Windows 8.1**
Windows 8*
Windows 7 SP1
Windows 7
Windows Vista SP2
Windows Vista SP1
Windows Vista
Windows XP SP3
Windows XP SP2
Windows 2000 SP4
Windows Server20172016 SP120162014 SP22014 SP120142012 SP32012 SP22012 SP120122008 R2 SP2
Windows Server 2003
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Server 2003 R2 SP2
Windows Server 2008
Windows Server 2008 SP2
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012*
Windows Server 2012 R2**
Windows Server 2016**

* not explicitly supported, but functional

BẠN CẦN TƯ VẤN mua sql server?

Liên hệ ngay với chúng tôi!

Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!