Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

8 loại hình dịch vụ IT cần thiết cho doanh nghiệp – Corporate IT services

Aug 1, 2023 | Giải pháp - Kỹ thuật (IT)

Dịch vụ CNTT là gì?

Nói một cách đơn giản, dịch vụ CNTT là những dịch vụ thiết yếu cung cấp cho doanh nghiệp quyền truy cập vào các công cụ kỹ thuật, cũng như phương tiện để hợp lý hóa các quy trình hoạt động và công việc hàng ngày.

Nói cách khác, dịch vụ CNTT đề cập đến việc áp dụng chuyên môn kinh doanh và kỹ thuật để giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô trong việc tạo, quản lý, tối ưu hóa và truy cập thông tin và quy trình kinh doanh.

Như thường lệ, các nhóm chuyên môn có kiến thức chuyên môn vững chắc về nền tảng CNTT hoặc khoa học máy tính chủ yếu là những người quản lý các dịch vụ này cho các tổ chức trong các ngành. Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, nhóm dịch vụ CNTT có thể bao gồm các nhóm nội bộ hoặc nhóm CNTT bên ngoài.

Ví dụ, trong lĩnh vực y tế, chính xác là bệnh viện, một nhóm CNTT nội bộ cung cấp các dịch vụ giúp duy trì hoạt động của cơ sở dữ liệu quan trọng và dễ sử dụng cho tất cả nhân viên. Mặt khác, trong môi trường doanh nghiệp nhỏ, các dịch vụ CNTT chủ yếu bao gồm lưu trữ dữ liệu và tài khoản cũng như bảo mật mạng do bên thứ ba đảm nhận.

Hiểu các loại dịch vụ CNTT khác nhau sẽ giúp bạn xác định loại nào bạn thực sự cần khi tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ CNTT có năng lực.

Có một danh sách dịch vụ hỗ trợ CNTT mở rộng. Bất kể phạm vi hoặc bối cảnh kinh doanh của bạn là gì, một số trong số đó là PHẢI CÓ để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Các loại dịch vụ CNTT là gì?

Mặc dù ranh giới giữa chúng có thể bị mờ, tùy thuộc vào các yếu tố đã nói ở trên như ngành, yêu cầu, v.v., có ba loại dịch vụ CNTT chính:

  • Dịch vụ quy trình kinh doanh
  • Dịch vụ ứng dụng
  • Dịch vụ cơ sở hạ tầng

Và khi thuê ngoài, chúng ta rơi vào: hoạt động thuê ngoài hay gia công quy trình kinh doanh (BPO), thuê ngoài ứng dụng (AO) và thuê ngoài cơ sở hạ tầng.

Dưới đây là danh sách các dịch vụ hỗ trợ CNTT mà doanh nghiệp của bạn có nhận được lợi ích từ:

1. Hỗ trợ phần cứng & phần mềm (Hardware and Software Support)

Một số loại dịch vụ CNTT, như cài đặt, hỗ trợ và bảo trì phần cứng có xu hướng được thuê ngoài theo yêu cầu vì dịch vụ này thường bao gồm các công việc như sửa chữa hoặc thay thế thiết bị lỗi thời.

Một nhà cung cấp chuyên nghiệp sẽ xử lý phần cứng của bạn một cách chính xác, bao gồm định dạng ổ đĩa cứng để xóa tất cả thông tin nhạy cảm tiềm tàng (vì việc xóa dữ liệu đơn giản có thể gây ra rủi ro bảo mật).

Bộ phận CNTT thường chịu trách nhiệm cài đặt máy tính, ổ cứng, máy in, modem và bộ định tuyến mà doanh nghiệp cần để hoạt động thành công. Mặt khác, bất cứ nơi nào có hàng tấn thiết bị phần cứng, thì luôn cần sửa chữa.

Sửa chữa cũng bao gồm xử lý các lỗi. Dịch vụ phần mềm hoặc quản lý tài sản phần mềm (SAM) thường bao gồm việc đảm bảo rằng giấy phép của bạn luôn cập nhật và công ty của bạn tuân thủ các thỏa thuận người dùng cuối khác nhau.

Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ SAM nhằm mục đích giảm chi phí phần mềm bằng cách tìm các giấy phép dư thừa và không sử dụng.

Các dịch vụ CNTT cũng có thể bao gồm các quy trình của công ty phát triển phần mềm, nghĩa là tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh cụ thể.

» Xem dịch vụ này tại PACISOFT

2. Quản lý cơ sở hạ tầng mạng (Network Infrastructure Management)

Cơ sở hạ tầng mạng của doanh nghiệp thường bao gồm kết nối internet và mạng nội bộ giữa máy tính và các thiết bị khác. Các dịch vụ mạng bắt đầu với cấu hình cơ sở hạ tầng tại địa điểm của bạn, bao gồm thiết lập máy chủ, cài đặt tường lửa để ngăn chặn lưu lượng độc hại, v.v.

Quản lý mạng cũng đề cập đến việc giám sát mạng để phát hiện và phản ứng với lưu lượng truy cập và xâm nhập bất thường. Các doanh nghiệp có quyền truy cập từ xa, hệ thống thanh toán phức tạp và các loại mạng cụ thể khác yêu cầu giám sát suốt ngày đêm.

3. An ninh mạng (Network Security)

Dữ liệu là một thành phần quan trọng của bất kỳ tổ chức nào. Mặc dù dữ liệu là tài sản vô giá trong nhiều quyết định, chiến lược và kế hoạch quan trọng, nhưng dữ liệu sẽ vô dụng nếu không có khả năng chia sẻ và bảo vệ dữ liệu một cách liền mạch.

Do đó, một trong những dịch vụ hỗ trợ CNTT được yêu cầu nhiều nhất là an ninh mạng. Các nhà cung cấp chuyên về dịch vụ này đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng của họ vẫn an toàn.

Ngoài việc quản lý hệ thống mạng, doanh nghiệp cần có chính sách mạng mạnh mẽ. Các biện pháp này có thể bao gồm ngăn chặn đăng nhập từ bên ngoài vào hệ thống, yêu cầu xác thực đa yếu tố (MFA), triển khai các biện pháp an ninh mạng, cài đặt mạng riêng ảo (VPN) và các bước khác.

3. Quản lý thiết bị di động (Mobile Device Management)

Ngày nay, mọi người đều mang điện thoại của mình đi làm và cũng sử dụng chúng cho mục đích công việc. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có hệ thống mang theo thiết bị của riêng bạn (BYOD) để bảo mật dữ liệu và tài sản nhạy cảm trên các thiết bị bên ngoài này.

Theo báo cáo của Symantec, cứ 36 thiết bị được sử dụng trong các tổ chức thì có một thiết bị được phân loại là rủi ro cao. Điều này bao gồm các thiết bị đã được root hoặc bẻ khóa, cùng với các thiết bị có khả năng đã cài đặt phần mềm độc hại.

Nhà cung cấp dịch vụ CNTT có thể giúp triển khai BYOD trong các tổ chức thông qua quản lý thiết bị di động (MDM) cho phép chủ doanh nghiệp thực thi các chính sách bảo mật trên thiết bị của nhân viên. Tại PACISOFT chúng tôi có giải pháp Microsoft Enterprise Mobility + Security có thể giúp khách hàng bảo mật dữ liệu trên di động!

» Tìm hiểu Enterprise Mobility + Security
» Microsoft Intune
» So sánh quản lý thiết bị di động (MDM) trong Microsoft 365 và Intune: https://learn.microsoft.com/vi-VN/microsoft-365/admin/basic-mobility-security/choose-between-basic-mobility-and-security-and-intune?view=o365-worldwide

Triển khai: https://support.microsoft.com/vi-vn/topic/tri%E1%BB%83n-khai-v%C3%A0-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-d%C3%A0nh-cho-thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-di-%C4%91%E1%BB%99ng-d35db652-629d-4087-8dc0-1e0ed922307c

Bộ bảo vệ công cụ toàn diện của MS: https://www.microsoft.com/vi-vn/security/business

» IBM MaaS360

5. Lưu trữ và quản lý dữ liệu (Data Storage and Management)

Là một phần mở rộng của các điểm cuối trước, một dịch vụ quan trọng khác liên quan đến dữ liệu là quản lý và lưu trữ dữ liệu. Vì dữ liệu rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp và công ty bất kể quy mô và nền tảng của khách hàng, nên một trong những dịch vụ CNTT được quản lý có mức chi trả cao nhất là lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Thông thường, các nhà cung cấp dịch vụ CNTT được quản lý thiết lập máy chủ và cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu của công ty. Họ không chỉ lưu trữ dữ liệu của công ty khách hàng mà còn đưa ra các chiến lược và kỹ thuật cho phép truy cập dễ dàng và hiệu quả, giúp các công ty/doanh nghiệp có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các lĩnh vực và nhiệm vụ chính khác.

Ngoài các biện pháp lưu trữ, lưu trữ và bảo mật dữ liệu, dữ liệu nhạy cảm cần được sao lưu thường xuyên. Các giải pháp sao lưu bảo vệ dữ liệu và giảm thiểu khả năng mất thông tin bằng cách lưu trữ các bản sao dữ liệu trên phần cứng bên ngoài hoặc nền tảng trực tuyến, chẳng hạn như dịch vụ đám mây. Các dịch vụ sao lưu thông tin có thể giúp bảo vệ thông tin của doanh nghiệp bạn nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, chẳng hạn như mất điện hoặc lỗi hệ thống.

6. Dịch vụ điện toán đám mây (Cloud Services)

Điện toán đám mây về cơ bản là một nền tảng trực tuyến có thể lưu trữ và truy cập thông tin và ứng dụng nền tảng. Các dịch vụ đám mây ngày càng trở nên phổ biến, vượt ra ngoài việc lưu trữ dữ liệu đơn thuần. Chúng không chỉ thân thiện với ngân sách và kinh tế (chúng có thể mở rộng, nghĩa là bạn chỉ trả tiền cho những dịch vụ bạn cần), mà còn rất tuyệt vời về hiệu suất và hiệu quả.

Các dịch vụ đám mây cung cấp quyền truy cập nhanh vào mọi thứ bạn cần khi đang di chuyển. Hơn nữa, các giao thức bảo mật được triển khai và các chiến lược kiểm soát truy cập hiệu quả hơn các vị trí lưu trữ vật lý.

Ngoài ra, các dịch vụ đám mây cho phép nhân viên tham gia các cuộc họp và làm việc trên các dự án từ bất kỳ vị trí nào, điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn có nhân viên từ xa hoặc hoạt động ở nhiều địa điểm.

» Dịch vụ Microsoft Teams
» Dịch vụ Google Workspace
» Phần mềm cộng tác trực tuyến

7. An ninh mạng (Cybersecurity)

An ninh mạng là một phần nội tại của mỗi dịch vụ CNTT được liệt kê ở trên. Tuy nhiên, đáng để tự thảo luận vì đây là một lĩnh vực khá phức tạp và không ngừng phát triển.

Mặc dù nhiều dịch vụ nêu trên bảo vệ an ninh mạng ở một mức độ nào đó, nhưng nếu bạn gặp rủi ro đặc biệt trước một cuộc tấn công có chủ đích, thì điều quan trọng là phải đầu tư vào “áo giáp chắc chắn hơn”, có thể nói như vậy.

Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT thường theo dõi tất cả các xu hướng và sự thay đổi, cũng như đầu tư vào các công nghệ và kỹ năng cần thiết để giữ an toàn cho chính họ và khách hàng của họ. Đổi lại, bạn không cần phải điều hướng bộ phận CNTT nội bộ của mình để theo kịp những vấn đề này. Thay vào đó, bạn có thể tập trung vào các mục tiêu cốt lõi của mình.

Nếu bạn bỏ bê an ninh mạng, một số điều có thể xảy ra, bao gồm:

• Nguy cơ mất dữ liệu hoặc bị đánh cắp
• Gián đoạn hoạt động của bạn
• Mất uy tín, niềm tin, độ tin cậy
Để cải thiện khả năng bảo mật của bạn, bước đầu tiên là cài đặt phần mềm chống phần mềm độc hại bảo vệ bạn khỏi vi-rút, phần mềm gián điệp, phần mềm tống tiền và trojan. Vì tội phạm mạng luôn điều chỉnh các chiến lược của chúng nên việc đảm bảo bạn có các phiên bản và bản vá bảo mật mới nhất là vô cùng cần thiết.

Tuy nhiên, 95% vi phạm an ninh mạng là do lỗi của con người, vì vậy bạn nên kết hợp bảo mật nội bộ của mình với việc đào tạo mở rộng cho nhân viên.

8. Đào tạo công nghệ (Technology Training)

Mặc dù đào tạo công nghệ không phải là một trong những loại dịch vụ CNTT tiêu chuẩn, nhưng loại hình này đang được săn đón nhiều hơn, đặc biệt là khi công nghệ và phần mềm thay đổi thường xuyên và nhanh hơn theo cấp số nhân. Đào tạo công nghệ giúp nhóm nội bộ của bạn học cách vận hành các thiết bị và phần mềm cập nhật, từ đó giúp họ sử dụng các công cụ nói trên hiệu quả hơn và ít câu hỏi nhất.

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ CNTT bao gồm đào tạo công nghệ cho các nhóm kinh doanh tập trung vào các công cụ và tài nguyên kỹ thuật cho các hoạt động hàng ngày của họ.​

9. An ninh mạng (Cybersecurity)

Tư vấn CNTT là gì và khác với đào tạo công nghệ cơ bản của bạn như thế nào? Về cơ bản, tư vấn CNTT giúp bạn xác định dịch vụ CNTT nào có lợi nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn CNTT đánh giá nhu cầu của một doanh nghiệp và công ty để xác định lộ trình CNTT nào là tốt nhất cho họ dựa trên các mục tiêu/yêu cầu của họ. Sau đó, họ có thể giúp khách hàng triển khai và bảo trì các Dịch vụ CNTT đã chọn.

Làm thế nào để chọn đúng loại dịch vụ CNTT?

Tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp của bạn, cũng như ngành của bạn, các dịch vụ sẽ phụ thuộc vào những điều sau:

• Chuyên môn của nhân viên của bạn
• Thời gian và nguồn lực bạn có thể dành cho CNTT
• Mức độ bảo mật bạn yêu cầu
Trong mọi trường hợp, bạn buộc phải thuê ngoài một số loại dịch vụ CNTT và thuê Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP). Nhiều doanh nghiệp nhỏ chọn tùy chọn này vì nó giúp dễ dàng nhận được nhiều dịch vụ khác nhau chỉ từ một nơi. Ngoài ra, bạn có thể quyết định thuê ngoài một dịch vụ cụ thể và ký hợp đồng với những người khác khi bạn cần.

Các loại dịch vụ CNTT Takeaways

Các dịch vụ kinh doanh CNTT không chỉ cần thiết để duy trì hoạt động trong môi trường kinh doanh hiện tại hoặc tăng cường cạnh tranh. Giờ đây, chúng không thể thay thế được để hợp lý hóa và duy trì hoạt động kinh doanh hàng ngày của bạn, cho dù đó là giao tiếp nội bộ, lưu trữ dữ liệu, thiết bị chất lượng cao, v.v.

Tóm lại 8 loại dịch vụ CNTT mà doanh nghiệp của bạn có thể hưởng lợi là:

Hỗ trợ phần cứng và phần mềm
Quản lý cơ sở hạ tầng mạng
Quản lý thiết bị di động
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Dịch vụ điện toán đám mây
An ninh mạng
Đào tạo công nghệ
Tư vấn CNTT

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%