Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Body Paint 3D trong Cinema 4D Release 19

Aug 3, 2017 | CINEMA 4D, Rendering/Movie/3D, Tin sản phẩm

Body Paint 3D trong Cinema 4D Release 19 bây giờ sử dụng OpenGL để người dùng ngay lập tức nhìn thấy một bản xem trước tuyệt vời khi painting color, reflectance, alpha, bump… Khi làm việc theo quy trình dựa trên  physically-based, người dùng có thể paint  trên mỗi kênh reflectance (reflectance channel) với một bản xem trước đầy đủ sử dụng Screen Space Reflections trong Cinema 4D Release 19.

Xem video bên dưới để hiểu rõ hơn về Body Paint 3D trong Cinema 4D Release 19

Cải tiến Hiệu chỉnh UV

Với phiên bản Cinema 4D Release 19, sẽ tạo ra các tùy chọn hiệu quả hơn để chuyển đổi các points và polygons UV liên quan. Bạn có thể phát triển và thu nhỏ các lựa chọn điểm UV và hỗ trợ Coordinate Manager giúp dễ dàng di chuyển và sắp xếp các phần tử UV đã chọn.

  • UV Coordinate Manager

UV Coordinates với độ chính xác cao.

  • Converting Selections

Sử dụng Loop, Ring và Selection Tools khác để chuyển đổi dễ dàng thành các tia UV có liên quan.

  •  Polygon Islands

Lựa chọn UV islands chỉ với cú đúp chuột.

Thông tin chi tiết về CINEMA 4D, truy cập vào CINEMA 4D Landing Page

Xêm thêm:

 

 

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%