Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Công cụ 3D dành cho 2D Tricks

Jul 19, 2017 | CINEMA 4D, Rendering/Movie/3D, Tin sản phẩm

Các hình động được minh họa bởi Brian của Adobe Yap. Sau đó, chúng được đưa vào phần mềm Cinema 4D, chiếu lên surfaces Cinema 4D để chia nhỏ cấu tạo của vật thể. Công cụ 3D dành cho 2D Tricks được thực hiện thông qua các tính năng như: Spline Warp, Puppet Warp Tool, Standard Renderer

Để bề mặt của vật thể được nổi bật, nhà thiết kế sử dụng công cụ Spline Warp của Cinema 4D cùng với Puppet Warp Tool. Sử dụng XPresso để kết nối các điểm điều khiển splines với các đối tượng Null. Thiết lập khung hình chính cho Null để dễ dàng kiểm soát các trục chính.

Để tạo ra hiệu ứng active brush strokes, các spline được chiếu lên bề mặt bằng cách sử dụng alpha map. Hình ảnh rồng phun lửa được minh họa trong Adobe Illustrator và được nhập vào Cinema 4D.

Cuối cùng, nhà thiết kế sử dụng Standard Renderer của Cinema 4D để thực hiện loạt ảnh cuối dự án. Hiệu ứng DOF trong Cinema 4D thực hiện các thiết lập kết hợp giai đoạn hoàn thiện bản thiết kế.

Xem video bên dưới để xem cách thực hiện

Thông tin chi tiết về CINEMA 4D, truy cập vào CINEMA 4D Landing Page

Xem thêm:

 

 

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%