Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Công cụ Modeling của Cinema 4D Release 19

Aug 2, 2017 | CINEMA 4D, Rendering/Movie/3D, Tin sản phẩm

Với Công cụ Modeling của Cinema 4D Release 19 trong bản phát hành sắp tới đây, giúp bạn tạo các đối tượng một cách dễ dàng. Trình sửa đổi keyboard cải tiến để chèn các đối tượng. Đơn giản hóa các đối tượng bằng chương trình Polygon Reduction nhanh và linh hoạt. Có nhiều sự tiến bộ về mô hình hóa under the hood, mô hình mới cung cấp năng lượng cho các công cụ thiết yếu.

Công cụ Modeling của Cinema 4D Release 19

Polygon Reduction

Polygon Reduction hoạt động như generators, dễ dàng giảm toàn bộ hệ thống phân cấp. Điều chỉnh Reduction Strength hoặc desired vertex cực kì nhanh. Hơn thế nữa, Polygon Reduction vẫn giữ Vertex Maps, thẻ Selection và UV coordinates. Đảm bảo kết cấu Map và cung cấp quyền kiểm soát các khu vực chi tiết Polygon Reduction được bảo toàn.

Modeling Core

Release 19 xây dựng một nền tảng mới cho các công cụ mô hình hóa. Bao gồm hỗ trợ edges, N-gons và surface attributes. Modeling của Cinema 4D Release 19 thể hiện các thuật toán mới làm cốt lõi cho các lệnh Align Normals và Reverse Normals.

Object Insertion

Công cụ Modeling của Cinema 4D Release 19

Modeling hoạt động kéo dài từ drag-and-drops và thực hiện với các phím sửa đổi. Nhanh chóng thêm generators của mọi đối tượng đã chọn bằng cách giữ phím Alt / Option hoặc thêm các biến dạng bằng cách giữ phím Shift. Giữ Ctrl để thêm các đối tượng mới của mỗi đối tượng đã chọn, hoặc Ctrl + Alt để nhóm lại tất cả các đối tượng đã chọn dưới một đối tượng mới.

Vertex Color Enhancements

Bạn có thể chọn để giữ các điểm màu được hiển thị ngay cả khi đối tượng không được chọn, vì vậy chúng có thể được sử dụng như một hướng dẫn để đặt các đối tượng khác. Người dùng cũng có thể lưu trữ các thuộc tính bề mặt như các giá trị Vertex Color unclamped – đặc biệt hữu ích khi trao đổi dữ liệu với các ứng dụng khác.

Thông tin chi tiết về CINEMA 4D, truy cập vào CINEMA 4D Landing Page

Xem thêm:

Công cụ Workflow của Cinema 4D Release 19

 

 

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%