Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Sử dụng Cinema 4D thiết kế Game trên nhiều nền tảng

Aug 17, 2017 | CINEMA 4D, Rendering/Movie/3D, Tin sản phẩm

Hầu hết các trò chơi chạy trên nhiều nền tảng được phát triển bằng cách sử dụng Unity 3D và tạo nội dung cho các trò chơi dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng Cinema 4D

Họa sỹ đồ họa Alessandro Maniscalco và Elisa Salgarelli tạo ra các yếu tố 3D khi sử dụng Cinema 4D, Công cụ Unity 3D vì nó cũng có thể được sử dụng để phát triển cho các hệ thống Android ngoài iOS.

Cinema 4D có tất cả mọi thứ mà nhóm cần thiết để tạo ra tất cả các yếu tố trong game. Lập trình viên Matteo Porchedda tạo ra một công cụ bằng cách sử dụng Python trong Unity 3D thành Unity Prefabs.

 Sử dụng Cinema 4D thiết kế Game trên nhiều nền tảng

Cinema 4D đã cho các nghệ sĩ một phạm vi rộng lớn để thiết kế các cấp độ, mà cũng đặt ra những thách thức. Như Matteo đã nói: “Vì chúng tôi đã phát triển cho các thiết bị máy tính bảng với hiệu năng hạn chế, nhiều mức độ do Alessandro và Elisa tạo ra tỏ ra quá chi tiết và phải được tối ưu hóa”.

Các đối tượng đã được mô hình hóa, texturing và lighting đã được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ mesh painting của BodyPaint 3D. Cho phép UVs được unwrapped nhanh chóng.

Sử dụng Cinema 4D thiết kế Game trên nhiều nền tảng

Matteo nhận xét: “Lighting đã được thực hiện bằng cách sử dụng Global Illumination và shadows được thêm vào Cinema 4D. Light Mapping và Texture Baking được sử dụng để tạo các bản đồ kết cấu có thể được sử dụng trong Unity 3D. Hơn 2.000 kết cấu đã được tạo ra cho Bubble Jungl, chẳng hạn như Chuck’s and the monster’s, được vẽ bằng tay trong BodyPaint 3D của Maxon.

Bubble Jungle đã được hoàn thành và Chuck the chameleon có thể được trải nghiệm trên thiết bị iOS hoặc Android.

Thông tin chi tiết về CINEMA 4D, truy cập vào CINEMA 4D Landing Page

 

 

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%