Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Maxon giới thiệu các tính năng mới trong Cinema 4D Release 19

Aug 4, 2017 | CINEMA 4D, Rendering/Movie/3D, Tin sản phẩm

Các tính năng mới trong Cinema 4D Release 19 bao gồm: Enhancements Streamline Motion Graphics, VFX and VR Content Creation Workflows; First Peeks at Next-Gen Development.

hội nghị SIGGRAPH 2017

Ngày 31/7/2017 – Trước hội nghị SIGGRAPH 2017, MAXON đã công bố Cinema 4D Release 19 (R19). Thế hệ tiếp theo của ứng dụng 3D chuyên nghiệp của MAXON cung cấp cả công cụ và cải tiến tuyệt vời mà các nghệ sỹ có thể sử dụng ngay lập tức và cung cấp một cái nhìn sâu vào nền tảng cho tương lai.

Sound Effector mới và các tính năng bổ sung cho Voronoi Fracturing đã được thêm vào bộ công cụ MoGraph, Spherical Camera, tích hợp công nghệ AMD’s ProRender.

Release 19 cung cấp một quy trình làm việc nhanh, dễ dàng, ổn định và hợp lý để đáp ứng những thách thức khi khởi tạo nội dung: đặc biệt là motion graphics, VFX, VR/AR và các loại visualization.

Ngoài ra, Cinema 4D Release 19 hiện đại hoá phần mềm, new modeling, deeply-integrated GPU Rendering for Windows and Mac, OpenGL capabilities in BodyPaint 3D.

Harald Egel, quản lý đối tác của MAXON Computer GmbH cho biết: “Trong hơn hai thập kỷ, MAXON đã cung cấp các giải pháp đồ hoạ 3D với độ ổn định, tính dễ sử dụng, khả năng làm việc nhanh và khả năng nền tảng. Cinema 4D Release 19 mở rộng trên những giá trị cốt lõi với các tính năng mới nổi bật”.

Cinema 4D Release 19 is scheduled to ship September, 2017.

  • Pricing and Distribution Information
  • Recommended System Requirements
  • Available for both Mac OS X and Windows.

Thông tin chi tiết về CINEMA 4D, truy cập vào CINEMA 4D Landing Page

 

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%