Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Tính năng Sculpting của Cinema 4D

Jul 24, 2017 | CINEMA 4D, Rendering/Movie/3D, Tin sản phẩm

Với tính năng Sculpting của Cinema 4D tích hợp BodyPaint 3D làm tăng mức độ chi tiết trên bất kỳ đối tượng nào hoàn toàn dễ dàng. Đơn giản, người dùng chỉ cần bấm Subdivide để tăng mức độ chi tiết, mesh sẽ được làm căng mịn, phẳng, knife và pinch bề mặt đối tượng.

Tính năng Sculpting của Cinema 4D

Organize in Layers

Tính năng Sculpting của Cinema 4D

Mỗi một Layer làm chủ một Sculpt level. Bạn chỉ cần nhấp vào Layer bất kỳ để kích hoạt. Sắp xếp Layer theo thứ tự trong các thư mục, do đó dễ dàng tìm kiếm và kích hoạt. Người dùng có thể freeze sculpts bất cứ khi nào để giải phóng bộ nhớ đang sử dụng bằng cách sculpting và xem ảnh hưởng trên sculpted mesh.

Flexible Tools

Công cụ Flexible sculpting có thể điều chỉnh tương tác hoặc liên kết với các thuộc tính tablet pen. Smoothly paint với tùy chọn Steady Stroke. Sculpt Stamps dễ dàng tạo các stamps với Repeat tool. Người dùng có thể tạo sculpt brushes hoặc tận dụng Cinema 4D để mở rộng sức mạnh của bộ công cụ với Python, C ++ cho toàn bộ hệ thống Sculpt.

Mirror and Masking

Tính năng Sculpting của Cinema 4D

Sử dụng tùy chọn Sculpt Symmetry để nhân đôi đường nét trên mesh cũng như làm cân bằng sculpting ở both sides.

Base Meshes

Dùng mô hình riêng hoặc trong thư viện Sculpt presets. Chỉ cần nhấp đúp vào bất kỳ mesh nào, click Subdivide và bắt đầu sculpting.

Mesh Projection

Kết hợp nhiều đối tượng Sculpt thành một tác phẩm single với tính năng Mesh Projection.

Unsubdivide

Lệnh Unsubdivide cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi mesh có độ phân giải cao từ các ứng dụng sculpting khác sang các đối tượng Cinema 4D có độ phân giải thấp với các thẻ Sculpt có tất cả cùng chi tiết. Điều này làm cho nó dễ dàng để sửa đổi và làm việc với mesh từ bất kỳ nguồn nào.

Baking

Với Cinema 4D, bạn có thể freeze và deform sculpt mà không cần bake.

Thông tin chi tiết về CINEMAA 4D, truy cập vào CINEMA 4D Landing Page

 

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%