Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Veeam mở rộng khả năng cho IBM AIX và Oracle Solaris để giải quyết yêu cầu bảo vệ dữ liệu

Dec 28, 2017 | Backup, Tin sản phẩm, Veeam

Veeam® Software, Tính khả dụng của Nhà sáng chế Always-On Enterprise ™, đã thông báo rằng họ đã mở rộng các giải pháp Availability để hỗ trợ môi trường hoạt động của IBM AIX và Oracle Solaris.

Khách hàng doanh nghiệp có thể thay thế giải pháp sao lưu kế thừa của họ bằng một giải pháp bảo vệ dữ liệu toàn diện duy nhất và sẵn sàng để bảo vệ các ứng dụng quan trọng, các hệ thống và dữ liệu tồn tại trong môi trường doanh nghiệp. Sự hỗ trợ của Veeam cho IBM AIX và Oracle Solaris thông qua quan hệ đối tác công nghệ với Cristie Software cho phép các doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi thông qua một nền tảng Tính sẵn sàng toàn diện duy nhất cho khối lượng công việc vật lý, ảo và đám mây. Cristie đã chứng minh công nghệ với hơn 3.000 khách hàng trên toàn thế giới và hơn 1.000 doanh nghiệp sử dụng phần mềm của mình cho các hệ thống AIX và Solaris.

Ông Peter McKay – Đồng giám đốc điều hành và chủ tịch của Veeam cho biết:

“Chiến lược của Veeam là mở rộng vị trí dẫn đầu trong VMware và Hyper-V để cung cấp Khả năng sẵn sàng cho bất kỳ ứng dụng, dữ liệu và đám mây nào. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục đưa ra chiến lược của chúng tôi bằng cách thông báo hỗ trợ cho IBM AIX và Oracle Solaris. Các doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả kinh doanh và an ninh, đồng thời nắm giữ đám mây, tuy nhiên nhiều cơ sở dữ liệu quan trọng và các ứng dụng vẫn đang chạy, sẽ tiếp tục chạy trên AIX và Solaris. Khi chúng tôi mở rộng Nền tảng Veeam sẵn có để đáp ứng nhu cầu của cơ sở khách hàng doanh nghiệp đang phát triển của chúng tôi, chúng tôi xin hoan nghênh việc hỗ trợ tải công việc vật lý trong các môi trường này ngoài Windows và Linux. Khách hàng doanh nghiệp bây giờ có thể thay thế các giải pháp sao lưu cũ bằng một giải pháp bảo vệ dữ liệu toàn diện duy nhất và sẵn sàng từ Veeam.”

Dựa trên công nghệ được phát triển bởi Cristie Software, hỗ trợ của Veeam đối với các môi trường điều hành IBM AIX và Oracle Solaris sẽ được tăng cường và tích hợp vào Veeam Availability Platform.

Các giải pháp phần mềm của Cristie giúp các tổ chức bảo vệ, phục hồi và di chuyển các thiết bị quan trọng đến các môi trường phần cứng, môi trường ảo và đám mây không giống nhau như là một phần của chiến lược di chuyển và lập kế hoạch DR. Cristie cung cấp phục hồi hệ thống ngay lập tức, mô phỏng phục hồi, di chuyển máy linh hoạt.

Với nền tảng sẵn sàng của Veeam, Veeam cho phép bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp trải nghiệm người dùng số mà người dùng mong đợi, cung cấp thế hệ tiếp theo của Tính khả dụng cho Always-On Enterprise. Nó cung cấp cho doanh nghiệp mọi quy mô với phương tiện để đảm bảo tính khả dụng cho bất kỳ ứng dụng và dữ liệu nào, trên bất kỳ cơ sở hạ tầng điện toán đám mây nào.

Veeam hỗ trợ cho IBM AIX và Oracle Solaris mở rộng việc bảo vệ dữ liệu hàng đầu cho ngành ảo hóa bao gồm các môi trường vật lý và đám mây, cụ thể cung cấp:

  • Tiếp tục Kinh doanh để ngay lập tức phục hồi bất kỳ ứng dụng, bất kỳ dữ liệu trên bất kỳ đám mây;
  • Chuyển đổi kỹ thuật số Agility với quản lý và di chuyển dữ liệu đa đám mây – chọn Cloud theo cách của bạn;
  • Analytics và Tầm nhìn với những hiểu biết có thể thực hiện để quản lý dữ liệu, hiệu suất hoạt động và sự tuân thủ

Chi tiết tham khảo: Veeam Landing Page, Mua bản quyền phần mềm Veeam, Bản quyền phần mềm Backup Veeam, Sản phẩm bản quyền Veeam

Các bài viết liên quan

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%