Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Arcserve mua công nghệ lưu trữ email

Arcserve mua công nghệ lưu trữ email; Đưa giải pháp bảo vệ dữ liệu thống nhất đầu tiên cho các nhóm công nghệ thông tin nhỏ và quá tải. Công nghệ được xây dựng theo yêu cầu mở rộng danh mục đầu tư UDP (ArcServe Unified Data Protection) nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết...

Tăng tốc sao lưu và tính sẵn sàng của hệ thống với Arcserve và Nimble Storage

Nhà cung cấp thiết bị khoa học hàng đầu thế giới tăng năng suất nhờ sao lưu gia tăng, chống trùng lắp dữ liệu và giải pháp lưu trữ tích hợp hoàn toàn tự động. Arcserve, LLC, có các giải pháp bảo vệ dữ liệu đột phá và mang lại sức mạnh cho doanh nghiệp với sự đơn giản...
Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!