Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Ngày 1 tháng 10 năm 2017, Microsoft đã công bố phát hành phiên bản đầu tiên của SQL Server 2017 đồng thời ngừng cung cấp phiên bản SQL Server 2016.

Download thông báo từ Microsoft: Thông báo chuyển đổi SQL 2016 lên SQL 2017

Phiên bản mới có thông tin mã sản phẩm như sau:

STTTên sản phẩm cũMã sản phẩm cũTên sản phẩm mớiMã sản phẩm mới
1SQLSvrStd 2016 SNGL OLP NL228-10817SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL228-11135
2SQLCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL359-06320SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL359-06555
3SQLCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL359-06322SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL359-06557
4SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd7JQ-01013SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd7JQ-01275
5SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL Co relic Qlfd7NQ-00806SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL Corelic Qlfd7NQ-01158

Pacisoft cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn ủng hộ và gắn bó với công ty trong thời gian vừa qua. Nếu quý khách hàng có bất cứ câu hỏi nào về phiên bản SQL Server 2017 mới, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại http://www.pacisoft.vn/lien-he/ 

Đặt mua SQL Server 2017 tại đây.

 

Đức Anh

Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!