Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Các thay đổi cấp phép bản quyền của Microsoft cho khách hàng khu vực công, giáo dục, phi lợi nhuận

Jun 11, 2021 | Cấp phép phần mềm

Các thay đổi trong chương trình Giấy phép Mở của Microsoft cho khách hàng khu vực công

December 17, 2020

Vào tháng 9/2020 Microsoft đã thông báo việc thay đổi cách thức mua hàng mới cho khối Thương mại (commercial), đơn giản hơn với chỉ 1 thoả thuận Microsoft Agreement Customer.kết thúc Open License với khối này. Nay, MS sẽ chia sẻ một số thay đổi licensing có liên quan & tác động đến khu vực công – giáo dục, chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận.

Những thay đổi chính

1. Perpetual software licenses (giấy phép bản quyền Vĩnh viễn)

Microsoft đang thực hiện một bước quan trọng để đơn giản hóa việc cấp phép bằng cách giới thiệu việc mua giấy phép phần mềm vĩnh viễn thông qua trải nghiệm thương mại mới, như một phần của chương trình Cloud Solution Provider của chúng tôi dành cho các đối tác. Mục tiêu là vào tháng 7 năm 2021, tất cả các đối tác đã đăng ký Cloud Solution Provider (CSP) như PACISOFT sẽ có thể bán giấy phép phần mềm vĩnh viễn (không kèm Bảo hiểm phần mềm) cho các tổ chức chính phủ, giáo dục và phi lợi nhuận. Giấy phép phần mềm sẽ được cung cấp cho khách hàng thương mại vào tháng 1 năm 2021.

Sản phẩm có sẵn qua kênh Cloud Solution Provider 

Những gì sẽ được cung cấp bởi Cloud Solution Provider 

 • Online services for government community cloud (U.S. only)
 • Online services education offers
 • Online services nonprofit offers
 • Software licenses for government
 • Software licenses for education
 • Software licenses for nonprofit

2. Open License thay đổi

Vào tháng 1/2022, khách hàng các khối commercial, government, education, và nonprofit organizations không thể mua Mới hoặc Gia hạn software licenses, Software Assurance, hoặc online services (như Office 365, Azure OLP..) thông qua chương trình cấp phép Open License như 20 năm trước đây. Bản quyền Mới, chỉ có thể mua thông qua kênh CSP. Như vậy, khách hàng có thể tiếp tục mua hoặc gia hạn bản quyền, Software Assurance, and online services qua kênh Open License đến 31/12/2020

3. Open Value for education and nonprofit organizations

Để hỗ trợ thay đổi đối với chương trình Open License, Microsoft sẽ thêm giấy phép phần mềm và ưu đãi Bảo hiểm phần mềm vào chương trình Open Value cho các khách hàng giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện. Điều này sẽ cung cấp các ưu đãi tương tự với chương trình Open License. Khách hàng giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận muốn tiếp tục mua giấy phép mới với Bảo hiểm phần mềm và các dịch vụ trực tuyến có thể mua thông qua chương trình Open Value bắt đầu từ tháng 7 năm 2021. Open Value mặc định đã là một lựa chọn cho khách hàng chính phủ.

What’s already available through Open Value for public sector

What’s coming through Open Value for public sector

 • Government licenses and subscriptions*
  • License and Software Assurance
  • Software Assurance renewal
  • Online services
 • Education and Nonprofit licenses and subscriptions
  • License and Software Assurance
  • Software Assurance renewal
  • Online services

Các tùy chọn cho giấy phép phần mềm và dịch vụ trực tuyến

Các tùy chọn của bạn cho các giao dịch mua hiện tại và mới sau ngày 1 tháng 1 năm 2022 được nêu bên dưới.

 • Nếu bạn đang mua phần mềm vĩnh viễn chỉ có duy nhất bản quyền (licenses) (không kèm Software Assurance) và vẫn muốn tiếp tục theo cách này:
  1. Mua giấy phép phần mềm vĩnh viễn từ các đối tác đủ điều kiện tham gia vào chương trình CSP như PACISOFT. Các đối tác này cũng cung cấp hướng dẫn nếu bạn đang đánh giá các dịch vụ trực tuyến và tìm kiếm các giải pháp giá trị gia tăng, đồng thời cung cấp sự linh hoạt cần thiết để giải quyết nhu cầu sử dụng kết hợp của bạn với cả giấy phép phần mềm và đám mây.
  2. Đối với các lựa chọn thay thế, hãy nói chuyện với đối tác cấp phép hiện tại của bạn.
 • Nếu bạn có Bảo hiểm phần mềm – Software Assurance thông qua Open License program:
  1. Thời hạn Software Assurance bao gồm quyền lợi sẽ tiếp tục cho đén khi kết hạn, ngay cả sau ngày December 31, 2021.
  2. Microsoft Open Value được khuyến nghị cho các giao dịch mua trong tương lai kèm Bảo hiểm phần mềm. Có sẵn cho các tổ chức chính phủ ngay bây giờ và vào tháng 7 năm 2021 cho các tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận.
  3. Open Value Subscription* không cung cấp giấy phép phần mềm vĩnh viễn nhưng sẽ có thuê bao với chi phí thấp hơn cung cấp cho bạn quyền sử dụng phần mềm trong thời hạn của thỏa thuận và cũng có kèm Bảo hiểm phần mềm.
 • Nếu bạn có online services thông qua Open License program:
  1. Bất kỳ online services tokens nào chưa dùng, vẫn có thể được chỉ định và sử dụng, ngay cả sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, miễn là nó xảy ra trong thời hạn 5 năm của Tokens
  2. Nếu bạn muốn mua thêm đăng ký dịch vụ trực tuyến, bạn có thể làm việc với đối tác trong chương trình CSP để mua bản thuê bao dịch vụ trực tuyến hoặc bạn có thể mua Tokens dịch vụ trực tuyến bổ sung thông qua chương trình Open Value hoặc chương trình Open Value Subscription * hoặc từ Microsoft Store. Mua hàng thông qua chương trình Open Value có sẵn cho các tổ chức chính phủ ngay bây giờ và vào tháng 7 năm 2021 đối với các tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận.

*Nonprofit pricing isn’t available through Open Value Subscription.

Key Dates

Software licenses available through Open Value Software licenses available through Cloud Solution Provider Last day to buy/renew through Open License
Government Available now July 2021 December 31, 2021
Education July 2021 July 2021 December 31, 2021
Nonprofit July 2021 July 2021 December 31, 2021

Nếu đang đánh giá các dịch vụ đám mây và tìm kiếm các giải pháp giá trị gia tăng, bạn có thể nhận được hướng dẫn từ một đối tác đủ điều kiện và đáng tin cậy. Nếu bạn muốn tiếp tục với Bảo hiểm phần mềm trên giấy phép của mình, thì chương trình Open Value là một cách hiệu quả để. Liên hệ PACISOFT để có thêm tư vấn.

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%