Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Manage Your License (Hướng dẫn quản lý license bản quyền PRTG)

Nov 1, 2019 | Tin sản phẩm

Để xem thông tin về giấy phép PRTG của bạn và nhập license key, chọn Setup | License từ menu chính.

Nếu bạn sử dụng PRTG on premises và mở trang quản trị hệ thống từ một trang quản trị khác, phần mềm PRTG sẽ yêu cầu bạn nhập lại thông tin đăng nhập của mình vì lý do bảo mật. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, nhập Login Name và  password và xác nhận để tiếp tục.

Trạng thái

Nhấp vào Status tab để xem thông tin về giấy phép của bạn.

LICENSING

License Status (tình trạng giấy phép) Hiển thị trạng thái kích hoạt cài đặt PRTG. Thông thường, PRTG hoàn thành kích hoạt tự động trong khi cài đặt hoặc khi bạn thay đổi thông tin giấy phép. Chỉ khi PRTG không thể kết nối trực tiếp với internet thì bạn cần thực hiện kích hoạt thủ công.
License Name (tên giấy phép) Hiển thị chủ sở hữu của giấy phép mà bạn sử dụng cho cài đặt PRTG này. Thông tin giấy phép bao gồm: tên giấy phép, khóa giấy phép và ID hệ thống.
License Key (khóa giấy phép) Hiển thị mã cấp phép mà bạn sử dụng để cài đặt PRTG .
System ID (ID hệ thống) ID hệ thống là một giá trị cố định được tự động gán cho cài đặt PRTG của bạn.
Licensed Edition (phiên bản cấp phép) Hiển thị phiên bản PRTG mà bạn sử dụng. Điều này xác định số cảm biến bạn có thể sử dụng trong giám sát của mình .
Last Update (cập nhật cuối) Hiển thị ngày cập nhật cuối cùng cho bản cài đặt PRTG . Bạn nên sử dụng PRTG Auto-Update để tận dụng tối đa tính năng của PRTG.
Maintenance until (thời hạn bảo trì) Hiển thị ngày hết hạn và số ngày còn lại cho hợp đồng bảo trì hoạt động. Bạn có thể mua bảo trì cho mỗi giấy phép PRTG. Với hợp đồng bảo trì hợp lệ, bạn có thể tải xuống mọi bản cập nhật có sẵn và sử dụng dich vụ hỗ trợ email cao cấp của PRTG.
Number of Sensors (số lượng cảm biến)

Hiển thị số lượng cảm biến bạn có thể sử dụng trong giám sát với phiên bản PRTG hiện tại của bạn. Nếu bạn đạt đến giới hạn, PRTG sẽ tự động đặt từng cảm biến mới mà bạn thêm vào trạng thái Tạm dừng. Để nâng cấp giấy phép xem hướng dẫn tại đây.

Các phiên bản cho phép số lượng cảm biến không giới hạn bạn có thể tạo cảm biến cho đến khi đạt đến giới hạn hiệu suất. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng khoảng 10.000 cảm biến trên mỗi máy chủ lõi (tùy thuộc vào hiệu suất, loại cảm biến và khoảng thời gian quét của hệ thống).

Log

Bấm vào Log tab để hiển thị danh sách bảng với tất cả các thông báo và thay đổi trạng thái liên quan đến giấy phép của bạn.

license prtg table list

Cập nhật thông tin giấy phép

Nhấp vào Change License Key hoặc Refresh Information trên trang PRTG License để cập nhật giấy phép của bạn. Cung cấp thông tin cần thiết và nhấp vào Update License để hoàn tất việc kích hoạt giấy phép của bạn.

Liên hệ với Pacisoft để được hỗ trợ tư vấn và mua hàng.

BẠN CẦN TƯ VẤN VỀ PRTG?

Liên hệ ngay với chúng tôi!

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

Hãy để PACISOFT tư vấn cho bạn

Điện thoại

02432 028 112 ♥ 02836 229 885

Email

sales@pacisoft.com

Online Chat

Góc phải màn hình

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%