Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Thành phần kiến trúc và giao diện người dùng của PRTG

Jun 26, 2023 | Networking - Firewall, PRTG, Tin sản phẩm

Tổng quan

Chúng ta có thể phân loại các thành phần của PRTG thành ba loại chính: các thành phần hệ thống, giao diện người dùng các công cụ quản trị hệ thống cơ bản (system parts, user interfaces, and basic system administration tools).
Kiến trúc bao gồm hai phần chính đó là: PRTG Core Server và PRTG Probe. Trong đó:
• Core Server bao gồm quá trình lưu trữ dữ liệu, web server, các báo cáo và hệ thống lưu trữ. Còn Probe thi hành quá trình giám sát, nó nhận các cấu hình từ Core Server và thực thi quá trình xử lý sau đó báo kết quả về cho Core Server.
•  Một Core Server có thể quản lí không giới hạn các Probe để tăng khả năng giám sát. Network Monitor hỗ trợ việc kiểm tra các mạng lên đến 30.000 sensor và có thể báo cáo về tình hình các kết nối có hội tụ SLA hay không. Hai phần Core và Probe là hai dịch vụ trong Windows chúng chạy bởi hệ điều hành Windows, không yêu cầu login vào user.

CATEGORY

COMPONENTS

System Parts
Thành phần hệ thống

 

PRTG core server (lõi chính)
Đây là phần trung tâm cài đặt của PRTG. PRTG core server bao gồm bộ lưu trữ dữ liệu, máy web server, công cụ báo cáo, hệ thống thông báo, v.v. PRTG core server được cấu hình như một dịch vụ Windows chạy vĩnh viễn (Windows service).

Probes (đầu dò)
Đây là một phần của PRTG thực hiện việc giám sát trên thực tế. Trong PRTG Network Monitor có các đầu dò cục bộ, đầu dò từ xa và cụm đầu dò (local probes, remote probes, and cluster probes). Trong PRTG Hosted Monitor có các đầu dò hosted probesremote probes . Đầu dò chuyển tiếp tất cả dữ liệu giám sát đến PRTG core server trung tâm. Đầu dò được thiết lập cấu hình là dịch vụ Windows chạy vĩnh viễn.

i_round_red Chúng tôi giả định rằng tất cả các hệ thống mà PRTG core server có đầu dò local probe hoặc bất kỳ đầu dò từ xa remote probes nào chạy trên đó đều an toàn. Trách nhiệm của mọi quản trị viên hệ thống là đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập các hệ thống này. Vì lý do này, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng máy chuyên dụng (dedicated machines) cho việc chạy PRTG của mình.

 

User Interfaces
Giao diện người dùng

 

PRTG web interface
Với giao diện web PRTG dựa trên Asynchronous JavaScript and XML (AJAX), bạn có thể thiết lập cấu hình thiết bị và cảm biến, xem lại kết quả giám sát cũng như định cấu hình quản trị hệ thống và quản lý người dùng.

PRTG Desktop
PRTG Desktop là một ứng dụng đa nền tảng mà bạn có thể sử dụng làm giao diện thay thế để truy cập nhanh vào dữ liệu và quản lý giám sát. Với PRTG Desktop, bạn có thể kết nối với một số PRTG core servers độc lập hoặc PRTG Hosted Monitor được lưu trữ trên máy chủ PRTG để hiển thị dữ liệu của chúng và quản lý tập trung hoạt động giám sát của bạn.

PRTG apps for mobile network monitoring
Với PRTG apps for iOS và Android, bạn có thể giám sát mạng khi đang di chuyển (bên ngoài văn phòng) và nhận các thông báo trong trường hợp có cảnh báo sự cố.

 

System Administration Tools
Công cụ quản trị hệ thống

 

PRTG Administration Tool on PRTG Core Server Systems
Với Công cụ quản trị PRTG trên hệ thống PRTG core server system, bạn có thể chạy cấu hình cài đặt PRTG core server cơ bản trong PRTG Network Monitor, chẳng hạn như đăng nhập người dùng Quản trị viên hệ thống PRTG, địa chỉ IP máy chủ web và cổng máy chủ web, cài đặt kết nối thăm dò, chế độ cụm , ngôn ngữ hệ thống, v.v.

PRTG Administration Tool on Remote Probe Systems
Với PRTG Administration Tool trên hệ thống đầu dò từ xa, bạn có thể cài đặt cấu hình cài đặt đầu dò từ xa cơ bản, chẳng hạn như tên của đầu dò từ xa, địa chỉ IP và cài đặt kết nối máy chủ, v.v.

 

PRTG Core Server

PRTG core server là trái tim của PRTG. Xử lý các tác vụ sau:

  • Quản lý cấu hình cho các thiết bị đích (ví dụ: máy chủ, máy trạm, máy in, bộ chuyển mạch, bộ định tuyến hoặc máy ảo (VM)) ( servers, workstations, printers, switches, routers, or virtual machines (VM))
  • Quản lý và cấu hình các đầu dò được kết nối
  • Quản lý cụm
  • Kết quả của Cơ sở dữ liệu giám sát
  • Quản lý thông báo bao gồm máy chủ thư để gửi email
  • Tạo báo cáo và lập kế hoạch
  • Quản lý tài khoản người dùng
  • Xóa dữ liệu (ví dụ: xóa dữ liệu cũ hơn 365 ngày)
  • Máy chủ web và máy chủ giao diện lập trình ứng dụng (API)

i_round_blue Trong một cụm (cluster), nút chính (master node) chịu trách nhiệm về tất cả các tác vụ này.

Máy chủ web tích hợp và bảo mật mà bạn không yêu cầu bổ sung Microsoft Internet Information Services (IIS) hoặc Apache, hỗ trợ HTTP cũng như HTTPS (được bảo mật bằng Lớp cổng bảo mật (SSL)/Bảo mật lớp truyền tải (TLS)). Nó phục vụ giao diện web PRTG khi bạn truy cập nó qua trình duyệt và cũng trả lời lệnh gọi API PRTG.
The built-in and secure web server, for which you require no additional Microsoft Internet Information Services (IIS) or Apache, supports HTTP as well as HTTPS (secured with Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS)). It serves the PRTG web interface when you access it via a browser and also answers PRTG API calls.

i_round_blue PRTG core server đã được thiết lập như một Windows service vĩnh viễn do đó đăng nhập người dùng sẽ không được yêu cầu.

Probes

Trên đầu dò, PRTG thực hiện giám sát thực tế thông qua các cảm biến mà bạn đã tạo trên thiết bị (ví dụ: máy tính, bộ định tuyến, máy chủ, tường lửa, v.v.). Đầu dò nhận cấu hình của nó từ PRTG core server, chạy các quy trình giám sát và gửi kết quả giám sát trở lại PRTG core server.

On the probe, PRTG performs the actual monitoring via the sensors that you created on a device (for example, a computer, a router, a server, a firewall, and more). The probe receives its configuration from the PRTG core server, runs the monitoring processes, and delivers monitoring results back to the PRTG core server.

i_prtg Đối với PRTG Network Monitor, luôn có một đầu dò cục bộ chạy trên hệ thống máy chủ lõi PRTG.

i_pod Đối với PRTG Hosted Monitor, luôn có một bản hosted probe chạy trên hệ thống PRTG core server mà Paessler lưu trữ cho bạn.

PRTG Core Server và Local Probe That Monitors trên mạng LAN

Việc giám sát thực tế được thực hiện bởi các probe processes chạy trên một hoặc nhiều hệ thống.

i_round_blue Các đầu dò được cấu hình như một dịch vụ Windows chạy vĩnh viễn. Đăng nhập user là không cần thiết.

PROBE TYPE

DESCRIPTION

Local probe i_prtg

Trong quá trình cài đặt, PRTG sẽ tự động tạo Local probe (đầu dò cục bộ). Trong cài đặt đơn một đầu dò, là thiết lập mặc định, đầu dò cục bộ thực hiện tất cả việc giám sát.
Đối với PRTG Network Monitor, PRTG core server với đầu dò cục bộ bên trong mạng LAN công ty có thể giám sát các dịch vụ và máy chủ trong toàn bộ mạng LAN.

Hosted probe i_pod

Khi bạn cài đặt PRTG Hosted Monitor ví dụ, hệ thống sẽ tự động tạo ra hosted probe (đầu dò máy chủ lưu trữ). Hosted probe hiển thị các giá trị giám sát (monitoring values) của phiên bản được lưu trữ (hosted instance) và có thể giám sát các thiết bị, máy chủ và dịch vụ có sẵn công khai trên internet như trang web.

Remote probes

Bạn có thể tạo thêm remote probes (đầu dò từ xa) để giám sát nhiều vị trí, để giám sát mạng LAN bằng PRTG Hosted Monitor hoặc cho một số tình huống khác. Đầu dò từ xa sử dụng kết nối được bảo mật SSL/TLS tới PRTG core server. Với đầu dò từ xa, bạn có thể giám sát an toàn các dịch vụ và hệ thống bên trong các mạng từ xa không có sẵn công khai hoặc được bảo mật bằng tường lửa.

i_square_cyan Có thêm thông tin, tham khảo Add Remote Probe (thêm đầu dò từ xa)

i_play Xem thêm video tutorial: Distributed monitoring with PRTG.

Cluster probes i_prtg

Trong một cụm (cluster), đầu dò loại cluster probe sẽ chạy trên tất cả các nút cụm (cluster nodes). Tất cả các thiết bị mà bạn tạo trên đầu dò cụm đều được giám sát bởi tất cả các nút cụm, do đó, dữ liệu từ các phối cảnh khác nhau luôn sẵn có và quá trình giám sát vẫn tiếp tục ngay cả khi một trong các nút cụm bị lỗi.

Mini probes i_prtg

Đầu dò nhỏ cho phép bạn tạo đầu dò nhỏ trên bất kỳ thiết bị nào, không chỉ trên hệ thống Windows.

i_square_cyan Xem thêm Mini Probe API.

Theo dõi tình trạng hệ thống (System Health Monitoring)

PRTG tự động giám sát tình trạng hệ thống của PRTG core server và của từng đầu dò để khám phá các tình huống quá tải có thể làm sai lệch kết quả giám sát. Để theo dõi trạng thái của hệ thống đầu dò, PRTG tự động tạo cảm biến Sức khỏe lõi (Core Health) và Sức khỏe đầu dò (Probe Health), cảm biến Sức khỏe hệ thống (System Health), cảm biến Sức khỏe cụm (Cluster Health), một số cảm biến băng thông và disk free cho tất cả các card mạng đã cài đặt, cũng như một cảm biến SaaS (Common SaaS) thông thường kiểm tra tính khả dụng của các nhà cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) được sử dụng rộng rãi.

Chúng tôi khuyên bạn nên giữ các cảm biến này. Tuy nhiên, bạn có thể xóa tất cả chúng ngoại trừ cảm biến sức khỏe (health sensors)

Các cảm biến sức khỏe đo các thông số hệ thống bên trong khác nhau của phần cứng hệ thống đầu dò và các quy trình bên trong của đầu dò và tính toán kết quả. Điều tra các giá trị thường xuyên dưới 100%.

Tìm hiểu thêm

i_square_blue PAESSLER WEBSITE

Bắt đầu với PRTG

Cách kết nối PRTG qua tường lửa trong 4 bước

 

i_play VIDEO TUTORIAL

Distributed monitoring with PRTG

What is a sensor?

Liên hệ tư vấn, triển khai PRTG bản quyền chính hãng

PACISOFT hiện kinh doanh hàng chục ngàn mặt hàng công nghệ phục vụ doanh nghiệp trong hơn 12 năm qua bao gồm máy tính PC/ Laptop/ máy chủ/ máy trạmthiết bị lưu trữ/ màn hình/ thiết bị mạng cùng hơn 10,000 loại phần mềm có bản quyền chính hãng đến từ 250 nhãn hiệu quốc tế hàng đầu. Ngoài ra, dịch vụ CNTT tại PACISOFT chuyên nghiệp cũng được nhiều khách hàng quan tâm và lựa chọn. Truy cập PACISOFT.com.vn hoặc PACISOFT.vn để tìm hiểu thêm!

Là một đối tác cấp cao của Paessler nhiều năm qua, PACISOFT mang đến giải pháp giám sát mạng mạnh mẽ, dễ sử dụng với chi phí hợp lý cho hàng ngàn khách hàng ở VN. Để nhận báo giá hoặc mua license phần mềm PRTG cho tổ chức của bạn, khách hàng có thể liên hệ với chuyên viên PACISOFT tại HN & Tp HCM để được tư vấn hoặc gửi yêu cầu về email sales@pacisoft.com. Khám phá thêm phần mềm Giám sát mạng & IT trong danh mục Giám sát mạng & tường lửa hệ thống.

Tìm hiểu thêm:

» Tổng quan về Paessler và các sản phẩm PRTG
» So sánh các phiên bản PRTG
» PRTG Network Monitor & tính năng nổi bật
» PRTG Enterprise Monitor & tính năng đặc trưng
» PRTG Hosted Monitor
» So sánh PRTG với các giải pháp khác
» Hỗ trợ kỹ thuật về PRTG
» Tìm hiểu PRTG

Nguồn: Paessler, dịch bởi PACISOFT Vietnam

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%