Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Tư vấn mua phần mềm Dropbox bản quyền

Tư vấn mua phần mềm Dropbox bản quyền

Mua Dropbox bản quyền – Liên hệ ngay Pacisoft Việt Nam. Ra mắt vào năm 2008 bởi Drew Houston và Arash Ferdowsi, trụ sở chính ở San Francisco, Hoa Kì, Dropbox là phần mềm lưu trữ tập tin trực tuyến mang lại hiệu quả và tối ưu năng suất công việc người dùng....
Tư vấn mua phần mềm AppCode bản quyền

Tư vấn mua phần mềm AppCode bản quyền

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM APPCODE Phần mềm AppCode là một trong những sản phẩm tốt nhất của JETBRAINS thuộc nhóm IDES. JetBrains là một công ty phát triển phần mềm có các công cụ hướng đến các lập trình viên và quản lý dự án. Công ty cung cấp một nhóm mở rộng các môi trường...
Tư vấn mua phần mềm Datalore bản quyền

Tư vấn mua phần mềm Datalore bản quyền

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DATALORE Phần mềm Datalore là một trong những sản phẩm của JetBrains thuộc nhóm IDES. JetBrains là một công ty phát triển phần mềm có các công cụ hướng đến các lập trình viên và quản lý dự án. Tính đến năm 2017, công ty có khoảng 700 nhân viên tại...
Tư vấn mua phần mềm WebStorm bản quyền

Tư vấn mua phần mềm WebStorm bản quyền

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM WEBSTORM WedStorm là một trong những sản phẩm nổi bật của hãng JetBrain – một công ty phát triển các công cụ dành cho các deverloper và các nhà quản lý dự án. Tính đến năm 2017, công ty có khoảng 700 nhân viên làm việc ở sáu văn phòng tại...