Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Tư vấn mua Veritas bản quyền

Tư vấn mua Veritas bản quyền

Veritas là phần mềm quản lý lưu trữ bao gồm phiên bản thương mại đầu tiên chuyên về VxFS, VxVM, VCS; phiên bản dành cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ : Backup Excec và sản phẩm nổi tiếng nhất dành cho phân khúc Enterprise là NetBackup. Veritas giải pháp bảo...