Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
5 bước cùng chuyên gia IT để chọn đúng phần mềm PDF

5 bước cùng chuyên gia IT để chọn đúng phần mềm PDF

5 bước cùng chuyên gia IT để chọn đúng phần mềm PDF Theo chuyên gia IT, thực hiện 5 bước sau để xác định phần mềm PDF tốt nhất cho tổ chức của bạn. Kiểm kê thông tin nội bộ : Khảo sát các nhân viên xem thử có bao nhiêu người xem trình đọc PDF của phần mềm foxit hoặc...

FHI 360 nâng cao năng lực quản lý tài liệu PDF với Foxit PhantomPDF

FHI 360 nâng cao năng lực quản lý tài liệu PDF với Foxit PhantomPDF FHI 360 là một tổ chức phi chính phủ hoạt động ở nhiều nước trên thế giới đã chọn PhantomPDF business cho nhân viên có quyền truy cập chức năng PDF. FHI360 chuyên về các lĩnh vực như y tế, giáo dục,...
Foxit PDF Compressor tối ưu hóa lại các tính năng

Foxit PDF Compressor tối ưu hóa lại các tính năng

Foxit PDF Compressor  tối ưu hóa lại các tính năng Phiên bản PDF Compressor mới nhất này được sử dụng công nghệ hiện đại với tính năng tạo thẻ tự động cải thiện khả năng đọc hiểu nội dung nhằm giúp người khuyết tật dễ dàng tiếp cận dữ liệu. PDF Compressor là phần mềm...
Cập nhật tài liệu chỉ có bản cứng trong PhantomPDF

Cập nhật tài liệu chỉ có bản cứng trong PhantomPDF

Cập nhật tài liệu chỉ có bản cứng trong PhantomPDF Bạn có một bản sao của một tài liệu đánh máy mà bạn muốn chỉnh sửa. Có phải hành động duy nhất của bạn là đánh máy lại tài liệu từ đầu? Bởi vì giờ đây bạn đã có máy quét. Và với PhantomPDF, bạn đã có một cách để làm...
Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!