Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Cấp phép phần mềm Microsoft

Jun 6, 2017 | Cấp phép phần mềm

Cấp phép Microsoft

Tìm hiểu chính sách cấp phép các sản phẩm Microsoft Windows, Office, Server, SQL, 365, Azure
Published: 03/01/2017. Updated: 06/06/2017

Tổng quan chương trình

Cấp phép có 2 chương trình: Theo sản phẩm và theo chương trình mua hàng

Dưới đây, PACISOFT chỉ đề cập đến hình thức Cấp phép số lượng lớn và dịch vụ Online được gọi là Volume Licensing (như Office Standard, ProPlus, SQL Server) và Online Services (như Office 365, Azure)

Microsoft Licensing

Đơn giản chỉ cần nói, cấp phép số lượng lớn phần mềm để giúp quản lý dễ dàng, tránh mất mát và giá cả phải chăng, việc này sẽ hỗ trợ cài đặt, kích hoạt phần mềm trên nhiều máy tính trong một tổ chức. Bằng cách mua giấy phép phần mềm thông qua các chương trình Microsoft Volume Licensing, bạn chỉ phải trả tiền cho giấy phép phần mềm (không phải trả tiền cho DVD, hộp đĩa). Với phần mềm đóng hộp bao gồm các phương tiện truyền thông (đĩa CD-ROM hoặc DVD), hướng dẫn sử dụng và loại bao bì khác. Volume Licensing sẽ hoàn toàn loại bỏ các chi phí vật lý và khi mua số lượng lớn thường giảm chi phí và có kế hoạch ngân sách để mua sắm tùy biến hơn và quản lý phần mềm được cải thiện.

Cách mua giấy phép Microsoft Volume Licensing

Microsoft cam kết hỗ trợ khách hàng của mình với  việc giấy phép cho phép chuyển đổi kỹ thuật số, cho phép bạn đạt được nhiều lợi ích hơn. Làm thế nào khách hàng có được công nghệ mà họ cần để biến chuyển tích cực với vai trò của giấy phép thương mại của Microsoft. Mục tiêu của hãng là cung cấp trải nghiệm thương mại thống nhất sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập linh hoạt vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của Microsoft nào, cho dù bạn có chọn mua lẻ, thông qua Microsoft hay thông qua các đối tác như PACISOFT.

Đường dẫn

Đã chọn Đăng nhập quản lý License Microsoft OLP: Volume Licensing Service Center 

Đã chọn Download Office 2016 với Product Key có sẵn

Đã chọn Thông tin về kích hoạt số lượng lớn và mã kích hoạt

Đã chọn Hướng dẫn cấp phép Volume Licensing cho Windows 10 (PDF)

Đã chọn Licensing Microsoft Office software in Volume Licensing (PDF)

Đã chọn  Windows Server 2016 Licensing Datasheet (PDF, 741 KB)

Đã chọn  Windows Server Licensing Guide (PDF, 1.10 MB)

Đã chọn SQL Server 2016 licensing guide (PDF, 1.59 MB)

Đã chọn SQL Server 2016 licensing datasheet (PDF, 1.35 MB)

Đã chọn  Licensing Office 365 ProPlus Subscription Service brief

Đã chọn Liên hệ đối tác MICROSOFT: (04) 3915 6886// (08) 36 100 816

Tài nguyên

Đã chọn Brochure Microsoft (VI)

Đã chọn

Đã chọn

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

Hãy để PACISOFT tư vấn cho bạn

Điện thoại

02432 028 112 ♥ 02836 229 885

Email

sales@pacisoft.com

Online Chat

Góc phải màn hình

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%