Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Hướng dẫn triển khai hệ thống ERP nhanh chóng, chi tiết cho DN | Pacisoft

May 7, 2024 | Oracle, Tin sản phẩm

Triển khai một hệ thống ERP cho một công ty là một dự án phức tạp và đầy thách thức đòi hỏi sự lập kế hoạch, phối hợp và thực hiện cẩn thận. Hoạt động bao gồm nhiều giai đoạn như phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm tra, đào tạo và đưa vào hoạt động. Mỗi giai đoạn có mục tiêu, sản phẩm và rủi ro riêng cần được quản lý và giám sát. Dưới đây là hướng dẫn nhanh chóng và chi tiết nhất cho doanh nghiệp về cách triển khai hệ thống ERP hiệu quả từ Pacisoft, theo dõi ngay!

Tổng quan về hệ thống ERP

Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) là một giải pháp phần mềm tích hợp các chức năng kinh doanh như kế toán, hàng tồn kho, nhân sự và quản lý mối quan hệ khách hàng. Hệ thống ERP có thể giúp các công ty cải thiện hiệu quả, năng suất và lợi nhuận của họ bằng cách tối ưu hóa quy trình và cung cấp dữ liệu và thông tin thời gian thực.

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các bước để triển khai một hệ thống ERP cho một công ty và tại sao chúng quan trọng. Nó dành cho quản lý dự án và chuyên gia IT có trách nhiệm lãnh đạo hoặc tham gia vào các dự án triển khai ERP. Đây không phải là một hướng dẫn toàn diện hoặc chi tiết, mà chỉ là một khung tổng quát có thể được điều chỉnh để phù hợp với các tình huống và yêu cầu khác nhau.

Chi tiết các bước triển khai hệ thống ERP cho Doanh nghiệp

Dưới đây là các bước chính để triển khai một hệ thống ERP cho một công ty, cùng với tầm quan trọng của chúng và một số phương pháp thực hành tốt nhất.

Bước 1: Khởi động dự án

Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất của dự án triển khai ERP. Nó liên quan đến việc xác định phạm vi, mục tiêu, ngân sách, lộ trình và các bên liên quan của dự án. Nó cũng liên quan đến việc chọn nhà cung cấp ERP và đối tác triển khai, người sẽ cung cấp phần mềm và dịch vụ tương ứng. Tầm quan trọng của bước này là để thiết lập một tầm nhìn và kỳ vọng rõ ràng và thực tế cho dự án, và để đảm bảo sự cam kết và hỗ trợ của ban lãnh đạo cấp cao và người dùng chính.

Một số phương pháp thực hành tốt nhất cho bước này là:

 • Tiến hành phân tích kinh doanh kỹ lưỡng để xác định nhu cầu và thách thức hiện tại và tương lai của công ty, và cách mà một hệ thống ERP có thể giải quyết chúng.
 • Xác định phạm vi và mục tiêu của dự án về các quy trình kinh doanh, chức năng và mô-đun sẽ được bao phủ bởi hệ thống ERP.
 • Ước lượng ngân sách và lộ trình dự án dựa trên các nguồn lực, rủi ro và sự phụ thuộc liên quan. • Xác định các bên liên quan của dự án và vai trò và trách nhiệm của họ, và thiết lập một cấu trúc giao tiếp và quản lý.
 • Đánh giá và so sánh các nhà cung cấp ERP và đối tác triển khai khác nhau dựa trên các tính năng, chức năng, uy tín và tài liệu tham khảo của họ.
 • Đàm phán và ký các hợp đồng và thỏa thuận với nhà cung cấp ERP và đối tác triển khai đã chọn, và đảm bảo rằng chúng phù hợp với phạm vi và mục tiêu của dự án.

Bước 2: Lập kế hoạch dự án

Đây là bước thứ hai của dự án triển khai ERP. Nó liên quan đến việc phát triển một kế hoạch dự án chi tiết mô tả các nhiệm vụ, mốc, sản phẩm và nguồn lực cho mỗi giai đoạn của dự án. Nó cũng liên quan đến việc thiết lập đội dự án, cơ sở hạ tầng dự án và các công cụ quản lý dự án. Tầm quan trọng của bước này là để đảm bảo rằng dự án được tổ chức tốt, có đủ nguồn lực và được giám sát tốt, và rằng đội dự án rõ ràng về vai trò và kỳ vọng của họ.

Một số phương pháp thực hành tốt nhất cho bước này là:

 • Sử dụng một phương pháp và công cụ quản lý dự án phù hợp với kích thước, độ phức tạp và tính chất của dự án, như waterfall, agile hoặc hybrid.
 • Chia nhỏ dự án thành các giai đoạn, nhiệm vụ và công việc phụ quản lý được, và giao chúng cho các thành viên của đội dự án theo kỹ năng và khả năng sẵn có của họ.
 • Xác định các mốc và sản phẩm của dự án, và đặt thời hạn và tiêu chuẩn chất lượng cho mỗi người.
 • Phân bổ các nguồn lực dự án, như phần cứng, phần mềm, dữ liệu và tài liệu, và đảm bảo rằng chúng có sẵn và có thể truy cập được cho đội dự án.
 • Thiết lập các cơ chế giao tiếp và báo cáo dự án, như cuộc họp, email, báo cáo và bảng điều khiển, và đảm bảo rằng chúng đúng hẹn và nhất quán.
 • Tạo một sổ đăng ký rủi ro dự án và một sổ đăng nhập vấn đề dự án, và cập nhật chúng thường xuyên để xác định, đánh giá và giảm thiểu bất kỳ vấn đề tiềm năng hoặc thực tế nào có thể phát sinh trong quá trình dự án.

Bước 3: Thực hiện dự án

Đây là bước thứ ba và dài nhất của dự án triển khai ERP. Nó liên quan đến việc thực hiện hệ thống ERP theo kế hoạch dự án, và thực hiện các hoạt động và nhiệm vụ cho mỗi giai đoạn của dự án. Các giai đoạn chính của việc thực hiện dự án là:

 • Phân tích và Thiết kế: Giai đoạn này liên quan đến việc phân tích các quy trình và yêu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai của công ty, và thiết kế cấu hình và tùy chỉnh hệ thống ERP sẽ đáp ứng chúng. Tầm quan trọng của giai đoạn này là để đảm bảo rằng hệ thống ERP phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của công ty, và rằng nó có thể mở rộng và linh hoạt để đáp ứng bất kỳ thay đổi hoặc cải tiến nào trong tương lai.
 • Phát triển và Kiểm tra: Giai đoạn này liên quan đến việc phát triển và kiểm tra các thành phần hệ thống ERP, như cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng, báo cáo và tích hợp. Tầm quan trọng của giai đoạn này là để đảm bảo rằng hệ thống ERP hoạt động, đáng tin cậy, an toàn và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật và kinh doanh.
 • Đào tạo và Quản lý Thay đổi: Giai đoạn này liên quan đến việc đào tạo và chuẩn bị người dùng cuối và nhân viên IT cho việc sử dụng và vận hành hệ thống ERP. Nó cũng liên quan đến việc quản lý các thay đổi tổ chức và văn hóa có thể phát sinh từ việc triển khai hệ thống ERP. Tầm quan trọng của giai đoạn này là để đảm bảo rằng hệ thống ERP được chấp nhận và sử dụng một cách hiệu quả và hiệu suất bởi người dùng cuối và nhân viên IT, và rằng nó mang lại lợi ích và kết quả mong đợi cho công ty.
 • Đưa vào hoạt động và Hỗ trợ: Giai đoạn này liên quan đến việc khởi chạy và kích hoạt hệ thống ERP cho người dùng cuối và nhân viên IT, và cung cấp hỗ trợ cần thiết và bảo dưỡng cho hoạt động và hiệu suất hệ thống ERP. Tầm quan trọng của giai đoạn này là để đảm bảo rằng hệ thống ERP hoạt động đầy đủ và chức năng, và rằng bất kỳ vấn đề hoặc lỗi nào được giải quyết nhanh chóng và mượt mà.

Một số phương pháp thực hành tốt nhất cho bước này là:

 • Theo dõi kế hoạch dự án và phương pháp và công cụ quản lý dự án, và theo dõi và báo cáo tiến trình và hiệu suất dự án thường xuyên.
 • Tham gia người dùng cuối và nhân viên IT trong việc thực hiện dự án, và lấy ý kiến phản hồi và đầu vào của họ trong suốt dự án.
 • Tiến hành kiểm tra và đảm bảo chất lượng thường xuyên và kỹ lưỡng cho các thành phần hệ thống ERP, và sửa chữa bất kỳ lỗi hoặc khuyết điểm nào một cách nhanh chóng.
 • Cung cấp đào tạo và tài liệu phù hợp và đầy đủ cho người dùng cuối và nhân viên IT, và giải quyết bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào mà họ có thể có.
 • Thực hiện một chiến lược và kế hoạch quản lý thay đổi bao gồm việc giao tiếp, giáo dục và tham gia của người dùng cuối và nhân viên IT, và giải quyết bất kỳ sự kháng cự hoặc thách thức nào mà họ có thể đối mặt.
 • Lập kế hoạch và thực hiện một quá trình đưa vào hoạt động và hỗ trợ mượt mà và liền mạch, và đảm bảo rằng hệ thống ERP ổn định và an toàn.

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá và cải thiện

Trong quá trình triển khai dự án ERP (Enterprise Resource Planning), việc kiểm tra, đánh giá và cải thiện là một phần quan trọng để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả của hệ thống. Dưới đây là một số bước cơ bản bạn có thể thực hiện:

Kiểm tra hệ thống hiện tại:

 • Đánh giá các chức năng hiện có của hệ thống ERP. Xác định những điểm mạnh và điểm yếu.
 • Kiểm tra tính tương thích với các ứng dụng khác trong doanh nghiệp.
Kiểm tra bảo mật:

 • Đảm bảo rằng hệ thống ERP được bảo vệ an toàn khỏi các mối đe dọa bảo mật.
 • Kiểm tra quyền truy cập và phân quyền.
Đánh giá hiệu suất:

 • Đo lường hiệu suất của hệ thống ERP. Xem xét thời gian phản hồi, tốc độ xử lý và khả năng mở rộng.
 • So sánh với các chỉ số hiệu suất đã đặt ra ban đầu.
Tối ưu hóa quy trình:

 • Xem xét lại quy trình kinh doanh và tối ưu hóa chúng để phù hợp với hệ thống ERP.
 • Đảm bảo rằng dữ liệu được nhập vào hệ thống một cách chính xác và đầy đủ.
Cải thiện:

 • Tối ưu hóa cấu hình hệ thống. Đảm bảo rằng các tài nguyên được sử dụng hiệu quả.
 • Cập nhật phiên bản phần mềm và bảo mật.
 • Đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống một cách hiệu quả.

 

Tập hợp các phần mềm ERP hàng đầu

Oracle NetSuite

Oracle NetSuite là một nền tảng dựa trên đám mây chủ yếu hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đang phát triển. ERP của Oracle cung cấp khả năng vận hành phù hợp với các công ty sản xuất và phân phối đang tìm kiếm một hệ thống mô-đun và có thể tùy chỉnh. Oracle cũng đã phát triển một sản phẩm bổ sung để bổ sung cho NetSuite có tên là SuiteSuccess, nhằm mục đích tăng thời gian tạo ra giá trị của việc triển khai NetSuite. SuiteSuccess bao gồm các bảng thông tin đa dạng để theo dõi KPI, quản lý quy trình làm việc và tạo báo cáo.

Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 ERP là bộ phần mềm dựa trên nền tảng đám mây và tại chỗ. Nó là một bộ sưu tập toàn diện các dịch vụ và ứng dụng SaaS có thể tùy chỉnh. Được thiết kế dành riêng cho các công ty vừa và nhỏ, nó đóng vai trò như một bộ CRM, ERP và năng suất. ERP là giải pháp tất cả trong một để kết nối các nhóm tài chính, bán hàng, dịch vụ và vận hành trong một ứng dụng dễ sử dụng. Có lẽ điểm mấu chốt của nó là quy trình kinh doanh của Dynamics 365 ERP có thể tích hợp với nhiều giải pháp khác của Microsoft.

SAP

Khách hàng của SAP tạo ra 87% tổng thương mại toàn cầu. Công ty là nhà cung cấp phần mềm ứng dụng doanh nghiệp hàng đầu, chuyên về các lĩnh vực như ERP, quản lý chuỗi cung ứng và mua sắm. Cung cấp nhiều giải pháp đa dạng, SAP phục vụ cho 26 ngành công nghiệp khác nhau và 12 ngành kinh doanh, với các tùy chọn có sẵn trên cả nền tảng đám mây, tại chỗ và kết hợp.

Kết luận

Triển khai một hệ thống ERP cho một công ty là một dự án quan trọng và phức tạp đòi hỏi sự lập kế hoạch và quản lý cẩn thận và hệ thống. Nó liên quan đến nhiều bước và giai đoạn có tầm quan trọng và thách thức riêng của chúng. Bằng cách tuân theo các bước và phương pháp thực hành tốt nhất được mô tả trong tài liệu này, quản lý dự án và chuyên gia IT có thể triển khai thành công một hệ thống ERP đáp ứng nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của công ty, và mang lại lợi ích và kết quả mong muốn.

Nhận tư vấn triển khai hệ thống ERP cá nhân hóa cho từng doanh nghiệp

Nếu bạn đang tìm kiếm tư vấn triển khai hệ thống ERP cá nhân hóa cho doanh nghiệp, PACISOFT chính xác là lựa chọn lý tưởng. Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi cung cấp dịch vụ triển khai ERP tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. Tại PACISOFT, chúng tôi hiểu rằng mỗi công ty có quy trình và mục tiêu riêng, vì vậy chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để thiết kế và triển khai hệ thống ERP hiệu quả, đảm bảo tích hợp linh hoạt với các công nghệ hiện có. Hãy liên hệ với PACISOFT ngay hôm nay để nhận tư vấn chuyên sâu về cách hệ thống ERP có thể giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả hơn, tăng cường năng suất và cải thiện quản lý tổng thể.

PACISOFT hiện kinh doanh hàng chục ngàn mặt hàng công nghệ phục vụ doanh nghiệp trong hơn 15 năm qua bao gồm máy tính PCLaptopmáy chủmáy trạmthiết bị lưu trữmàn hìnhthiết bị mạng cùng hơn 10,000 loại phần mềm có bản quyền chính hãng đến từ 250 nhãn hiệu quốc tế hàng đầu. Ngoài ra, dịch vụ CNTT tại PACISOFT chuyên nghiệp cũng được nhiều khách hàng quan tâm và lựa chọn. Truy cập PACISOFT.com.vn hoặc PACISOFT.vn để tìm hiểu thêm!

» Xem lý do chọn PACISOFT
» Tại sao nên mua hàng tại PACISOFT

Tham khảo thêm về Oracle

Để nhận báo giá hoặc mua phần mềm bản quyềnkhách hàng có thể liên hệ với chuyên viên PACISOFT tại HN & TP.HCM để được tư vấn hoặc gửi yêu cầu về email sales@pacisoft.com.

Với nội dung bài viết trên đây, Pacisoft hi vọng có thể phần nào hiểu rõ hơn về giải pháp Oracle Netsuite ERP dành cho Doanh nghiệp. Liên hệ Pacisoft để được tư vấn nhiệt tình nhất.

 • (024) 32 028 112 | (028) 36 229 885
 • sales@pacisoft.com
 • Chat với chuyên viên tư vấn Online
 • Liên hệ tư vấn

Các tin tức liên quan

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%