Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Backup

Tham khảo giải pháp Veeam Backup for Microsoft Office 365 cho doanh nghiệp của bạn

Office 365 backup – FREE for 10 users Veeam® Backup for Microsoft Office 365 Community Edition cung cấp bản sao lưu và phục hồi MIỄN PHÍ Office 365...

Lý do doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm Backup

 Một vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp khi dữ liệu của máy chủ ngày càng lớn đó là sao lưu và phục hồi như thế nào. Dữ liệu của một hệ thống dù có được...

Bạn chưa chọn được sản phẩm phù hợp?

Hãy để PACISOFT tư vấn cho bạn

   Hotline
  Tư vấn  trực tiếp

  Tư vấn qua
  Tin nhắn

  Gửi email hoặc
  Form Online