Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Công nghệ Cinema 4D giúp Jeremy Mansford dành chiến thắng tại Node Fest 2017

Công nghệ Cinema 4D giúp Jeremy Mansford dành chiến thắng tại Node Fest 2017

“Find Magic Inside” của Jeremy Mansford đã giành được giải Ident tại Node Fest 2017. Đối với cuộc thi Ident Identification, các nhà thiết kế chuyên nghiệp cũng như sinh viên sẽ được thử thách để trình bày những tác phẩm tốt nhất của họ dưới một clip 15...
Gọi tư vấn