Hà Nội: (024) 32 028 112 - Hồ Chí Minh: (028) 36 229 885 sales@pacisoft.com

Adobe Creative Cloud cập nhất mới nhất: sáng tạo, tốc độ, chính xác

Oct 18, 2022 | Adobe, Graphic Design, Tin sản phẩm

Trong vài năm qua, thể hiện sáng tạo đã trở thành một mong muốn phổ biến. Từ các nền tảng truyền thông xã hội mới cho đến những nỗ lực của chúng ta để trở nên nổi bật ở trường học hoặc tại nơi làm việc thông qua các ý tưởng của chúng ta, sáng tạo đã trở thành một kỹ năng quan trọng đối với mọi người. Đáp ứng nhu cầu đó, Adobe nỗ lực cải thiện sản phẩm và cho ra mắt những cập nhật mới nhất.

Adobe Creative Cloud cập nhật có gì mới?

Nhanh tay đăng ký thông tin quan trọng & khuyến mãi có chọn lọc để nhận ưu đãi giới hạn

lên đến 29%