Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Làm thế nào để tránh Overfitting Regression Model trong Minitab

Làm thế nào để tránh Overfitting Regression Model trong Minitab

Làm thế nào để tránh Overfitting Regression Model trong Minitab Đưa ra một mô hình là một vấn đề cần phải cẩn thận khi thực hiện phân tích hồi quy. Một mô hình kết hợp dẫn đến các hệ số hồi quy gây nhầm lẫn các giá trị p và số liệu thống kê R-squared. Nói một cách đơn...
Xem các tính năng và cải tiến mới trong phần mềm thống kê Minitab 18

Xem các tính năng và cải tiến mới trong phần mềm thống kê Minitab 18

Xem các tính năng và cải tiến mới trong phần mềm thống kê Minitab 18 Thời gian gần đây văn phòng làm việc của Minitab trên khắp thế giới đã công bố sự có sẵn của Minitab 18 Statistical Software.   Kết hợp rất nhiều tính năng mới, thực hiện một số cải tiến tuyệt...
Minitab cung cấp các công cụ bạn cần để giải quyết vấn đề về thống kê

Minitab cung cấp các công cụ bạn cần để giải quyết vấn đề về thống kê

Minitab cung cấp các công cụ bạn cần để giải quyết vấn đề về thống kê Thống kê là một lĩnh vực rất phức tạp. Hãy để minitab giúp bạn giải quyết những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Với các tính năng sau: Nhập dữ liệu thông minh : Dễ dàng sửa lỗi cho các trường hợp kể cả...
Minitab giúp các học viên Lean Six Sigma của Medtronic có được sự hiểu biết tốt về thống kê

Minitab giúp các học viên Lean Six Sigma của Medtronic có được sự hiểu biết tốt về thống kê

Minitab giúp các học viên Lean Six Sigma của Medtronic có được sự hiểu biết tốt về thống kê Medtronic là công ty chăm sóc sức khoẻ trên toàn cầu với cam kết cải thiện cuộc sống thông qua các công nghệ, dịch vụ và giải pháp y tế. Công ty có doanh thu hàng năm trên 27...
Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!