Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Làm thế nào để tránh Overfitting Regression Model trong Minitab

Làm thế nào để tránh Overfitting Regression Model trong Minitab

Làm thế nào để tránh Overfitting Regression Model trong Minitab Đưa ra một mô hình là một vấn đề cần phải cẩn thận khi thực hiện phân tích hồi quy. Một mô hình kết hợp dẫn đến các hệ số hồi quy gây nhầm lẫn các giá trị p và số liệu thống kê R-squared. Nói một cách đơn...
Công cụ Chi-Square trong Minitab phân tích tính khách quan của thống kê

Công cụ Chi-Square trong Minitab phân tích tính khách quan của thống kê

Công cụ Chi-Square trong Minitab phân tích tính khách quan của thống kê Để đưa ra các quyết định khách quan về các quy trình tổ chức, bạn cần phải kiểm tra dữ liệu. Bạn có thể biết cách sử dụng thử nghiệm t hoặc ANOVA khi bạn so sánh dữ liệu đo lường (như trọng lượng,...
Xem các tính năng và cải tiến mới trong phần mềm thống kê Minitab 18

Xem các tính năng và cải tiến mới trong phần mềm thống kê Minitab 18

Xem các tính năng và cải tiến mới trong phần mềm thống kê Minitab 18 Thời gian gần đây văn phòng làm việc của Minitab trên khắp thế giới đã công bố sự có sẵn của Minitab 18 Statistical Software.   Kết hợp rất nhiều tính năng mới, thực hiện một số cải tiến tuyệt vời...
Minitab cung cấp các công cụ bạn cần để giải quyết vấn đề về thống kê

Minitab cung cấp các công cụ bạn cần để giải quyết vấn đề về thống kê

Minitab cung cấp các công cụ bạn cần để giải quyết vấn đề về thống kê Thống kê là một lĩnh vực rất phức tạp. Hãy để minitab giúp bạn giải quyết những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Với các tính năng sau: Nhập dữ liệu thông minh : Dễ dàng sửa lỗi cho các trường hợp kể cả...
Trở thành một phần của Pacisoft

Trở thành một phần của Pacisoft

Không muốn bỏ lỡ thông tin công nghệ hot và các discount đặc biệt từ Pacisoft? Đăng ký ngay !

You have Successfully Subscribed!