Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
Chương trình cấp phép Volume Licensing

Chương trình cấp phép Volume Licensing

Chương trình cấp phép Volume Licensing làm việc như thế nào? Hãy cùng PACISOFT tìm hiểu để chọn đúng – mua đúng. Trở lại trang Cấp phép phần mềm Xem thêm Lợi ích của việc cấp phép số lượng lớn khi mua phần mềm Tương ứng với mỗi sản phẩm, đối tượng, dịch vụ sẽ có...

Cấp phép phần mềm Microsoft

Cấp phép Microsoft Tìm hiểu chính sách cấp phép các sản phẩm Microsoft Windows, Office, Server, SQL, 365, Azure Published: 03/01/2017. Updated: 06/06/2017 Tổng quan chương trình Cấp phép có 2 chương trình: Theo sản phẩm và theo chương trình mua hàng Dưới đây, PACISOFT...

Microsoft software license

Microsoft licensingFind out the licensing policy of the products Microsoft Windows, Office, Server, SQL, Azure, 365 Published: 03/01/2017. Updated: 06/06/2017, , , , , Program overview2 licensing program: according to the product and follow the below purchase program,...