Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com
VMware trình diễn tại Hội nghị các nhà đầu tư công nghệ Raymond James

VMware trình diễn tại Hội nghị các nhà đầu tư công nghệ Raymond James

VMware, Inc. (NYSE: VMW), một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và tính linh hoạt trong kinh doanh. Thông báo rằng Rajiv Ramaswami, giám đốc điều hành, sản phẩm và dịch vụ đám mây của VMware, sẽ có mặt tại Hội nghị các nhà đầu tư...
Theo Khảo sát mới của VMware ngành Ngân hàng đang nắm bắt công nghệ mới

Theo Khảo sát mới của VMware ngành Ngân hàng đang nắm bắt công nghệ mới

Hôm nay tại Money 20/20, VMware, Inc. (NYSE: VMW), công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và tính linh động trong kinh doanh. Đã chia sẻ kết quả của một cuộc khảo sát mới đây về các chuyên gia ngân hàng do VMware ủy nhiệm khám phá...
VMware hợp tác với SAP để tăng tốc các sáng kiến IoT của doanh nghiệp

VMware hợp tác với SAP để tăng tốc các sáng kiến IoT của doanh nghiệp

VMware, Inc. (NYSE: VMW) vừa công bố hợp tác với SAP, nhằm tạo ra một giải pháp tích hợp Internet tích hợp (IoT) hỗ trợ thực hiện và quản lý. Các trường hợp sử dụng IoT trên các thiết bị, hạ tầng, cạnh, đám mây và các miền ứng dụng. Mục đích là để cho phép triển khai...
Truyền thông đối tác Chọn Cloudify và VMware để cung cấp giải pháp mở VCPE và SD-WAN

Truyền thông đối tác Chọn Cloudify và VMware để cung cấp giải pháp mở VCPE và SD-WAN

Cloudify và VMware, Inc. (NYSE: VMW) hôm nay thông báo các công ty đang giúp đỡ Đối tác Truyền thông (NASDAQ: PTNR) (TASE: PTNR) thực hiện một cách tiếp cận mới để ảo hóa các chức năng mạng (NFV) đã dẫn đến việc chuyển đổi nhanh chóng tới NFV và giảm chi phí cho mỗi...