Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

VMware hợp tác với SAP để tăng tốc các sáng kiến IoT của doanh nghiệp

VMware, Inc. (NYSE: VMW) vừa công bố hợp tác với SAP, nhằm tạo ra một giải pháp tích hợp Internet tích hợp (IoT) hỗ trợ thực hiện và quản lý. Các trường hợp sử dụng IoT trên các thiết bị, hạ tầng, cạnh, đám mây và các miền ứng dụng. Mục đích là để cho phép triển khai...

Truyền thông đối tác Chọn Cloudify và VMware để cung cấp giải pháp mở VCPE và SD-WAN

Cloudify và VMware, Inc. (NYSE: VMW) hôm nay thông báo các công ty đang giúp đỡ Đối tác Truyền thông (NASDAQ: PTNR) (TASE: PTNR) thực hiện một cách tiếp cận mới để ảo hóa các chức năng mạng (NFV) đã dẫn đến việc chuyển đổi nhanh chóng tới NFV và giảm chi phí cho mỗi...
Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!